Nær 423 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2018. Disse utgjorde 66,6 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 år.

I befolkningen ellers var andelen sysselsatte på 78,5 prosent, viser tall fra SSB.

Sysselsettingsandelen blant arbeidstakere fra Norden var på 79,7 prosent, mens den blant innvandrere fra EØS-landene i øst var 75,3 prosent.

Helt nederst på sysselsettingsskalaen er innvandrere fra Afrika. Her er nesten halvparten av innvandrerne uten jobb.