Gå til sidens hovedinnhold

En vei ut av uføret for (M)oss

DEBATT

Den mest oppsiktsvekkende reaksjonen etter torsdagens kvikkleirebombe kom fra byens Høyre- og Arbeiderpartipolitikere som sto fast ved at det nåværende trasévalget for jernbanen var det beste alternativet. Uttalelsene var like fri for realitetssjekk som om White Star Line i ettertid skulle hevde at det var klokt å styre Titanic inn i et område fult av isfjell, eller at plateselskapet Decca fortsatte å insistere på at det var et smart valg å ikke signere Beatles i 1962. I realiteten er prosjektet i ferd med å bli den katastrofen som ble varslet på et tidlig stadium, både sikkerhetsmessig, pengemessig og trafikalt. Ingen signaliserte vel dette tydeligere enn Bane Nor selv som prompte engasjerte et revisjonsfirma for å finne ut hvor det hadde sviktet i interne rutiner og dertil spilte avgjørelsen over til samferdselsdepartementet om prosjektet i det hele tatt skulle fortsette og når det i så fall skulle skje.

En ting er totalentreprisen Bane Nor har rotet seg inn i og som vil få «en mong» til å fortone seg som småpenger. Entreprenørfellesskapet kunne smile hele veien til bankene i Paeo Castellana og Banhofstrasse den dagen kvikkleirerapporten forelå. En annen ting er det ubeskrivelige trafikkaoset som igjen vil sette Moss på norgeskartet, etter at lukta forsvant. Men verst er likevel risikoen for at det skal skje en stor ulykke. I Moss har folk bodd på områder med kvikkleire i mange mannsaldre og det har gått bra. Den smertelige erfaringen fra Gjerdrum er at det er fysiske inngrep som kan forandre naturens likevekt og stabilitet. Og når en aner NGIs usikkerhet straks en stiller spørsmål på siden av det som står i kvikkleirerapporten blir et ubehagelig faktum tydelig, Sannsynligvis finnes det ingen som vet med sikkerhet hva som skjer med stabiliteten til kvikkleiren når en skal etablere enn 400 meter lang byggegrop, som vil fungere som en gigantisk demning der hvor vannet renner ned fra Skarmyra mot Værla.

Ingenting er vanskeligere enn å finne løsningen på et problem når man er blitt angrepet av tunnelsyn, og ikke lenger evner å starte med blanke ark og lete etter nye innfallsvinkler. For hva skal Bane Nor gjøre? Arbeidene med tunnelene er påbegynt både fra sør og nord. Stopper de prosjektet er tapet av ansikt småtteri i forhold til alle milliardene som vil være sløst bort. Og går de videre risiker de bare at skandalen fortsetter å vokse til den til slutt ikke blir håndterlig.

Midt opp i dette sier samferdselsminister Hareide at Bane Nor og Statens vegvesen må snakke sammen for å finne en løsning på trafikkutfordringene og riksvei 19. Uten å vite om det har statsråden pekt på det som er løsningen på hele floken, løsningen som kan få Bane Nor ut av dette med æren i behold, løsningen som kan spare samfunnet for mange milliarder, løsningen som gjør at folk på Høyenhald og oppover Fjordveien skal kunne sove trygt om natten, løsningen som gjør at mossefolk skal kunne slippe å daglig måtte tilbringe timer i trafikkø.

Oppskriften til kinderegget der en løser sikkerhet, økonomi og trafikk er svært enkel:

1. Bane Nor påberoper seg force majeure (hvis det er nødvendig) og reforhandler kontrakten med totalentreprenør slik at denne bare omfatter tunnel fra Carlberg gjennom Kleberget og fra Sandbukta til Myra. En skrinlegger dermed den delen av prosjektet som blir et gigantisk pengesluk og et sikkerhetsmessig mareritt.

2. Bane Nor starter øyeblikkelig å prosjektere på nytt med stasjon på Myra (der jernbanen uansett går forbi) og rett linje derfra i tunnel helt fram til bondelandet i gamle Rygge og utlyser nye entrepriser på dette.

3. Bane Nor og Statens vegvesen følger Hareides oppfordring, snakker sammen, og blir enig om at Statens vegvesen mot et fornuftig vederlag overtar tunnelen fra Kleberget til Carlberg og traséen videre fram til Dilling som ny Riksvei 19. (Den kan her lett kobles sammen med resten av traséen som Statens vegvesen selv har foreslått med ny forbindelse derfra ut til E6.) Vipps er tungtrafikken borte fra sentrum av Moss og en kan til og med flytte fergeleiet innover i Værla og få til en svært elegant trafikkavvikling.

En hører allerede de kjente protestene fra de lokale politikerne, «Det er ingen grunn til at et alternativ skal være noe bedre». Argumentet vil være like ulogisk som deres reaksjon på kvikkleirerapporten. Hvis de bryr seg om byens innbyggere burde de i stedet presse på for at Bane Nor og samferdselsdepartementet straks iverksetter plan B.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.