Forbud mot å drive annen virksomhet og krav om at hver private barnehage må være et eget selskap, er blant de foreslåtte endringene i barnehageloven.

– Vi må stoppe en utvikling der store kommersielle aktører kjøper opp barnehager og tar ut profitt. Barnehagen skal ikke lenger være et investeringsobjekt for dem som vil tjene penger, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som la fram forslaget fredag.

Det foreslås at hver barnehage må levere et fullstendig regnskap. Dette er beregnet å koste om lag 61 millioner kroner i engangskostnad og 103 millioner i årlige kostnader. Regjeringen vil ikke kompensere kostnadene.

I første omgang skal de minste barnehagene skjermes. I løpet av året skal hele finansieringssystemet for private barnehager gjennomgås, og regjeringen skal da vurdere om dette kravet også skal gjelde de minste barnehagene.

Det blir ikke lov å drive annen virksomhet i samme selskap som en privat barnehage. I dag driver flere barnehagekjeder for eksempel også renholdsbyrå og eiendomsdrift. I tillegg foreslås det meldeplikt ved salg og forbud mot å ta opp lån andre steder enn i banker.

Om lag 140.000 barn går i landets 2.900 private barnehager, opplyser Kunnskapsdepartementet. Barnehagene får like mye tilskudd som de kommunale til barnehagedrift. I 2020 utgjorde det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager 23 milliarder kroner, mens foreldrebetaling utgjorde 4 milliarder.

(©NTB)