En brukt enebolig koster nå i gjennomsnitt litt over fire millioner kroner, mens en leilighet koster i underkant av 3,7 millioner, ifølge Prognosesenterets statistikk.

– Men gjennomsnittlig størrelse for eneboliger er drøyt 160 kvadratmeter, mot 65 kvadratmeter for leiligheter, så eneboligen gir generelt sett mer enn dobbelt så mye areal for pengene, sier Kåre Elnan, senioranalytiker i Prognosesenteret

Omregnet i pris per kvadratmeter koster eneboliger i gjennomsnitt rundt 25 100 kroner, mens en brukt leilighet koster nesten 56 500.

Det er imidlertid store geografiske prisforskjeller. Men en brukt enebolig i Oslo i snitt koster 13,3 millioner kroner, og har en kvadratmeterpris på over 66 000, koster en enebolig i innlandet i snitt 2,6 millioner, tilsvarende en kvadratmeterpris på drøyt 18 100 kroner.