Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) forlenget for få dager siden strømstøtten til husholdningene med ett år. Men det kom ingen løfter til næringslivet. Det ble heller ikke sagt noe om incentiver for energieffektivisering.

Byggenæringens Landsforening (BNL) forventer nå at også bedrifter får en forutsigbar strømstøtte, og at flere incentiver for en storstilt satsing på energieffektivisering blir lagt fram så kjapt som mulig.

Etter to år med pandemi og høye priser på både strøm og råvarer, har strømprisen ytterligere eskalert etter at Russland invaderte Ukraina. I tillegg har drivstoffprisene skutt i været. Nå frykter BNL for medlemsbedrifters eksistens, ikke minst de små- og mellomstore. I utgangspunktet mener BNL at bedrifter skal drives på egen regning og risiko, men nå er situasjonen ekstrem. Vi får tilbakemeldinger på at mange i praksis subsidierer sine kunder og like gjerne kunne permittert hele arbeidsstokken fordi de taper penger på det de produserer. En fortvilet situasjon.

Den høye el-prisen kombinert med skyhøye drivstoffpriser og råvarer gjør det ekstra vanskelig for byggenæringen. Eksempelvis kan jeg nevne at Torsvik Innredning, som holder til utenfor Bergen og har rundt 15 ansatte, har opplevd mellom 2-300 prosent økning av strømkostnaden. De er ikke alene om å oppleve en så dramatisk kostnadsøkning.

Ifølge NHOs medlemsundersøkelse oppgir rundt én av fem bedrifter i Norge at de vil måtte redusere aktiviteten som følge av de høye prisene. Redusert aktivitet medfører ofte permitteringer og arbeidsledighet. Ingen er tjent med det. BNL mener derfor at tiden er overmoden for å tenke mer langsiktig når det gjelder kraftsituasjonen og den høye strømprisen i Norge.

I tillegg til at vi må løse dette på kort sikt med en strømstøtteordning for småbedrifter, må det også bygges ut mer kapasitet. Like viktig er det å legge til rette for energieffektivisering både for husholdninger og for bedrifter. BNL kan ikke få presisert sterkt nok hvor viktig forutsigbarhet er for bedriftene i byggenæringen. Forutsigbarhet gir både evne og motivasjon for en rask omstilling til en grønn byggenæring innen 2030.

Strømsparing er en viktig del av dette, og vi mener at energieffektivisering er et undervurdert og underkommunisert område. Her handler det om å gjøre investeringer i dag som en vil spare mye på etter hvert. Det handler rett og slett om å gjøre grep som hindrer at en "fyrer for kråkene".

BNL etterlyser derfor flere incentiver fra myndighetene slik at strømsparing og energieffektivisering i større grad kan realiseres. Dette er slått fast i regjeringens budsjettavtale med SV, og derfor noe regjeringen må levere på. Spart strøm kan også brukes til grønn omstilling, og redusere utbygging og naturinngrep. Og, det gir bedrifter og private mulighet til å redusere strømutgiftene.

Fakta er at årtier med lav strømpris har gjort Norge til en strømsløsernasjon. Vi har altså ikke behøvd å gjøre noe for å spare strøm. Men ifølge Enova står for eksempel vinduer for opptil 40 prosent av varmetapet i bygninger. Energibesparelsen vil selvsagt variere fra bolig til bolig og fra sted til sted basert på utetemperaturen. Men uansett hvor du bor vil det være tusenvis av kroner å spare årlig på å skifte til lavenergivinduer og isolasjon i eldre boliger.

Her bør vi se til Danmark, der vindusbransjen og myndighetene har gått sammen om å utvikle verdens strengeste energikrav til vinduer, med en tilhørende støtteordning som har resultert i en storstilt utskiftning av gamle vinduer. Danske myndighetene bidrar med 25-30 prosent tilskudd til utskiftning av vinduer basert på markedspris.

Energieffektivisering vil altså påvirke strømforbruket i private hjem på en positiv måte, dersom myndighetene gjør det økonomisk mulig også for "vanlige folk". BNL forventer at regjeringen prioriterer incentiver til energieffektivisering og gir bedriftene mer forutsigbarhet gjennom strømstøtte. Det kan gjøre dem i stand til å komme gjennom en svært krevende tid. Og alle vil til sist tjene på at vi har bedrifter med en sterk rygg også etter at denne krisen er over.