Gå til sidens hovedinnhold

Er BBM en hemsko man vil til livs?

Kronikk

I flere år har BBM brukt nesten like mye tid på å forsvare, motbevise og krangle med politikere som å dokumentere fakta om denne jernbanesaken i Moss by. Moss Avis har også motarbeidet BBM, istedenfor å undersøke og belyse fakta.

Det er urovekkende å lese hva forskjellige kommunepolitikere kan tillate seg å skrive i kommentarfeltene i både by- og i riksdekkende aviser om BBM, befolkningen og sine velgere. Vi har ingen problemer med å se; at politikerne er vanlig folk, som noen påstår at vi ikke gjør, men vi mener bestemt at det følger noen etiske regler med både politikere og ordførertittel. Spesielt ordfører tittel som er en stilling i kommunen, en godt betalt stilling til og med.

Ordførere møter mennesker i mange ulike situasjoner, og får mange henvendelser om smått og stort. Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, og som til enhver tid står på dagsorden, står det å lese i KS «Håndbok for ordfører»; blant annet. Er det da akseptabelt at Ordfører Hanne Tollerud liker kommentarer og grove påstander på FB som er beviselig usanne? Påstander om at BBM bare har den hensikt, å destabilisere, skape kaos og politikerforakt, de skaper unødig frykt i befolkningen gjennom bevisst feilinformasjon og forsøk på manipulering. Burde ikke ordfører sannhetssjekke påstander før hun signerer med ordførerkjedet? Hva kan konsekvensene bli for den eller de som kommentaren handler om?

Vi mener det rett og slett er helt uhørt av en ordfører å bruke ordførertittelen til å spre usannheter, for det er det et lite signal som liker gjør. Det er både alvorlig og urovekkende. Det samme gjelder når en ordfører i en forholdsvis liten by lar seg intervjue og avbilde i et avisinnlegg som er åpent for kommentarer og som omhandler en drapstrussel fra en enkeltperson som har stått fram, lagt seg flat og beklaget det han hevder var en spøk? Det er urovekkende at en ordfører legger opp til å dømme et menneske i avisa uten at en utredning av både hendelse og person er utført? En sånn trussel skal selvfølgelig tas alvorlig, men er det ordførers og folks oppgave, eller er det politiets oppgave å etterforske, for så å vurdere videre skritt?

Moss Avis må selvfølgelig også ta en del av ansvaret her. Vi finner ingen gode argumenter som kan forsvare denne opptreden. BBM er helt klare på at drapstrusler er uakseptabelt og tar selvfølgelig sterk avstand fra slike kommentarer. Personen ble umiddelbart blokkert og utestengt fra vår FB side. Styret behandlet saken den 9.3.21.

En tredje grunn til bekymring er hvordan ordfører behandler befolkningens engstelse og angst i forhold til de nye kvikkleirefunn. Som øverste leder sammen med direktøren i kommunen er de ansvarlige for byens befolknings sikkerhet og trygghet. I folkemøtet 11.2.21, lover ordfører et nytt møte med dem som føler seg spesielt berørt og som bor i det mest krevende kvikkleireområder hvor BaneNors arbeid er påbegynt.

Det er nå en måned siden. Bane NOR skal ikke være kommunens løpegutt i denne saken, kommunen skal være de nærmeste til å informere beboerne i området. Moss Avis med sine 14.555 abonnenter har også, etter vårt syn, en spesiell rolle i utbyggingen av traseen. Det er ikke å løpe politikernes ærend, men å få fram og belyse mest mulig fakta i hele prosessen.

Avisen skal være en nøytral formidler. Istedenfor å sverte interesseorganisasjoner som BBM med sine 6500 følgere burde avisen heller konsentrere seg om fakta! Det virker på oss som om politikere, kommune og byavisa ikke er seg sitt ansvar bevisst. Befolkningen i Moss har stor grunn til bekymring når mediene, politikere og kommune kun forteller deres ensidige oppfatning i saken!

Leder i Moss Avis antyder at BBM feier drapstrusselen under teppet. Trusselen lå på BBMs side i 9 minutter. Facebook slettet den etter rapportering. Selv godtar Moss Avis en kommentar som påstår at BBMs leder støtter sivil ulydighet, drapstrusler, brannstiftelse og skremmer med kvikkleireras. Denne kommentaren lå under flere avisinnlegg og blir ikke fjernet på tross av at det ble rapportert til avisens redaksjon.

Fei for egen dør Moss Avis! BBM ønsker mest mulig fakta og kunnskap på bordet og å få belyst ulike muligheter best mulig. Men, vi forstår at vi er en hemsko som politikerne ønsker død. Det er trist. Er uthengingen av BBM et bestillingsverk fra politisk hold kanskje?

LES OGSÅ:

Les også

«Drep hele gjengen», skrev mossing på Facebook etter innbyggermøtet om kvikkleire og jernbane. Nå etterforsker politiet saken

Les også

Fullstendig uakseptabelt

Les også

Appell til kommunestyret – sett vår sikkerhet først!

Les også

BBM spår sluttpris på 20 milliarder og oppfordrer enda en gang Moss til å snu i togsaken

Kommentarer til denne saken