Gå til sidens hovedinnhold

Er lettelser i form av «Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen» det vi trenger nå?

Debatt

Regjeringen hadde tidligere en slå-ned-strategi og siden første versjon av strategien kom i mai, har regjeringens strategi vært å håndtere covid-19-pandemien på en slik måte at vi til enhver tid har kontroll på smittespredningen, slik at smitten er håndterbar og ikke overskrider kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder kapasiteten til testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering (TISK). Når vi får lokal og nasjonal oppblomstring av smittespredningen, må vi være forberedt på å slå denne ned igjen for å beholde kontrollen.

Vi i Moss står i dag i en situasjon der:

1. Tre medarbeidere i sykehusservice på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemme isolasjon. Smittesporing har ført til at 13 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene. Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten. (Informasjon om smitte 15.01.2021)

2. Kommunen viser til en situasjon der vi siden 1. februar hatt en stigning i smitte tallene fra 992 tilfeller til 1070 tilfeller. Altså en total en økning på 78 tilfeller på sytten dager.

Onsdag denne uken ble det i Moss besluttet at det skal lettes på de strenge tiltakene i Moss fra torsdag av på tross av at smitteantallet øker. Dette begrunnes med bl. annet:

Det er viktig at vi orker en ny nedstenging, fordi den kan komme. Med den muterte virusvarianten vet vi at det raskt kan oppstå ett nytt utbrudd, og da er det greit at vi har hentet oss litt inn igjen. Så selv om vi åpner opp, må vi være forsiktige.

Er det da rimelig å anta at kommunens ledelse mener «Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen med alkohol» er et svært viktig tiltak for å hente seg inn.

Senest i dag kan vi lese følgende i Moss avis:

«En ansatt ved Cafe Brandstrup i Moss har fått påvist smitte med koronavirus, og det mistenkes at det kan være det muterte viruset.»

Videre begrunnes det av kommunelegen slik:

«Det kan virke merkelig at vi gradvis åpner opp samtidig som vi har utbrudd av mutert virus. En viktig faktor når det gjelder utbruddene er at vi ved hjelp av smittesporing og testing ser ut til å klare å begrense spredningen»

Ser ut til å klare å begrense spredningen! Hva med å vente til en kan dokumentere at dette allerede har begrenset spredningen?

Videre uttaler kommunelegen:

«Vi må nok forvente at vi får flere smittede tilknyttet utbruddene i dagene fremover og at flere nærkontakter kan komme til å smitte hverandre, legger han til»

«Som ordføreren var inne på, betyr ikke det at vi nå åpner opp at vi kan senke skuldrene. Næringsdrivende, skjenkestedene, kjøpesentrene og alle andre virksomheter som nå åpner, må ivareta smittevernet. Kommunens koronaveilednings- og tilsynsteam vil være aktive framover, både i å veilede og drive tilsyn, avslutter kommuneoverlegen»

Dette kan ved første blikk virke forståelig på de fleste. Ser vi imidlertid på de lokale anbefalingene fremkommer at risikogruppen bør fortsette å leve mere tilbaketrukket, arbeidstakere bør fortsette å ha hjemmekontor, alle frarådes å bruke kollektivtransport og begrenses antall sosiale kontakter i sosiale sammenhenger.

Lokale anbefalinger:

1. Risikogrupper bør leve mer tilbaketrukket og unngå steder der mange samles,

samt redusere antall nærkontakter. Tilrettelegging av arbeidsplassen kan være

aktuelt. Mange er enslige med liten sosial kontaktflate!

Det er denne gruppen som gjennom hele koronaepidemien tilnærmelsesvis isolert seg og kjenner på en stor del av den sosiale omkostningen koronasituasjonen innebærer i tillegg til frykt for eget liv og egen helse. Trygge arenaer for handling av nødvendige varer ansees som viktigere enn muligheten til

«Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen med alkohol» Det har vært fullt mulig å få tak i nødvendige varer i den begrensede tiden nedstigningen varer.

2. Sterk anbefaling om hjemmekontor som hovedregel, der det er forsvarlig, og digitale møter så langt det er mulig. (Endring: ikke lenger forskriftsfestet)

Denne gruppen som gjennom hele koronaepidemien tilnærmelsesvis vært uten kontakt med arbeidsliv og kolleger fysisk og kjenner på en stor del av den sosiale omkostningen det innebærer. Mange er enslige med liten sosial kontaktflate! Kontakt med kolleger er å anse som viktigere enn muligheten til

«Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen med alkohol»

3. Unngå bruk av kollektivtransport.

4. Maks 5 gjester hjemme, i tillegg til husstandsmedlemmer.

Vil i liten grad gjelde gruppen som presentert i punkt 1.

En gruppe som gjennom hele koronaepidemien tilnærmelsesvis isolert seg og kjenner på en stor del av den sosiale omkostningen koronasituasjonen innebærer i tillegg til frykt for eget liv og egen helse. Trygge arenaer for handling av nødvendige varer ansees som viktigere enn muligheten til

«Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen med alkohol» Det har vært fullt mulig å få tak i nødvendige varer i den begrensede tiden nedstigningen varer.

5. Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses i sosiale sammenhenger utover nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

«Shopping på kjøpesenter og en kveld på byen med alkohol» er vel å forstå som den type aktivitet som «gjennom en uke bør begrenses». Hvorfor da vektlegge å åpne en slik arena?

6. Barn og unge: Kamper, turneringer og stevner der én-meters regelen ikke kan overholdes gjennomføres ikke.

Jeg synes de lettelsene som presenteres i dag er en hån mot den innsatsen mange av oss har bidratt med i snart et år for å gi etter for et «folkekrav» om at kjøpesenter åpnes og alkoholservering igjen tillates. Det strider mot regjeringens overordnede mål, opplevelse av den faktiske smitteutviklingen i Moss kommune og allmennhetens generelle forståelse.

Kilder:

https://www.moss-avis.no/moss-kommune-letter-pa-tiltakene-apner-olkranene-og-kjopesentrene/s/5-67-1255212

https://www.moss-avis.no/hoyeste-smittetall-i-moss-pa-over-n-maned/s/5-67-1255216

https://www.moss-avis.no/spisested-i-moss-melder-om-koronasmitte-ber-alle-som-har-vart-innom-teste-seg/s/5-67-1255220

https://www.moss.kommune.no/koronavirus/viktige-meldinger/nasjonale-tiltak-og-lokale-rad-tiltak/lokale-rad-og-koronatiltak/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-for-handteringen-av-covid-19-pandemien/id2791715/

Kommentarer til denne saken