– Skolefrokost gir elevene en god start på dagen, sier Bente Fredrikke Stensrød, gruppeleder for Høyre i Råde til Fredriksstad Blad.

Hun mener det å spise sammen, i en positiv setting, bidrar til at elevene får et naturlig forhold til mat.

– Spiseforstyrrelser er på vei opp og stadig flere ungdommer har et usunt forhold til mat. Forhåpentligvis gir forskningsprosjektet oss ny kunnskap og svar på om skolefrokosten har den effekten vi håper, sier Stensrød.

Prosjektet blir gjennomført ved at Karlshus skole starter med skolefrokost, og at Spetalen blir referanseskole uten tilbud om skolefrokost.

Tror skolefrokost er positivt

– Det er flott at Råde prioriterer skolemat. Spesielt viktig er det at slike tiltak har potensial til å utjevne sosiale forskjeller i helse, sier Therese Fostervold Mathisen.

Hun er ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og skal bidra med forskning og dokumentasjon.

– Råde har vedtatt at elevene skal få frokost på skolen. Politikerne begrunner tiltaket med at felles skolefrokost fremmer trivsel, godt humør og bedre læring, sier Mathisen.

Råde-politikernes begrunnelse virker fornuftig, men den har én stor svakhet: Den er bygget på antagelser.

Tror det er positivt

– Vi kan tro at tilbud om skolefrokost er positivt for elevene, men vi vet ikke. Det er det vi ønsker å belyse med forskningsprosjektet - øker virkelig trivsel og læringsutbytte?

Mathisen forteller at selv om forskningsprosjektet gjelder for 5.-7. trinn og skal gå over et helt skoleår, vil man ikke kunne sette to streker under svaret. Til det, er utvalget for lite.

– Forskning handler om å bygge kunnskap og forståelse, ikke å gi endelige svar, forklarer hun, og fortsetter:

– Men det vil gi oss en pekepinn og kan danne grunnlag for videre forskning. For Råde kommune er det jo også viktig å vite om skolefrokosttilbudet er verdt det, eller om pengene bør brukes annerledes.

– Hva tror du resultatet blir?

– Jeg håper å se positive sammenhenger, svarer Mathisen.