I Østfold har vi gårder med både få og svært mange griser. De fleste er i god tråd med regelverket, men dessverre er flere av besetningene vi har sett bilder av fra NRK fra Østfold. Tre av dem er nå politianmeldt for dyremishandling, i Rakkestad, Halden og Indre Østfold.

MDG vil ha et svinehold som viser respekt for det enkelte dyr. Det er i dag selvfølgelig krav til ventilasjon, rent fôr og vann og tørre,rene liggeplasser og frihet fra skader og sykdom. Nå må det i første omgang sikres at dagens regelverk og systemer følges opp og dyras primærbehov umiddelbart sikres. Så krever MDG selve regelverket må gjennomgås så det gjenspeiler slik vi vil at dyr skal behandles.

Bonden har ansvaret for sine dyr. Da må vedkommende ha god kompetanse, riktige holdninger til dyrehold, et godt «blikk» og tid og økonomi god nok til å sikre at forholdene er i tråd med regelverket og bransjens egne ambisjoner. Bonden, og slakteriene som tar i mot dyra må følge med på alle tegn på dårlig dyrehold, som skader, sår, halebiting, møkkete dyr, fler små og svake dyr osv. Mattilsynet skal sørge for at både bonden og slakteriene gjør denne jobben. Mye av dette må løses nå, og mye må løses litt mer på sikt gjennom endring av regler og krav.

Dyra som lider er dypt sviktet. Forbrukerne er lurt. Reglene og systemene er ikke fulgt godt nok opp.

MDG krever nå at Landbruksminister Bollestad setter ned en havarikommisjon for norsk griseindustri for kartlegge svikt, og å rydde opp etter de omfattende løftebruddene om dyrevelferd NRK har vist oss. Vi må finne ut hva man ikke har klart å gjøre tidligere. Hvilke grep burde vært tatt og hvorfor vi fortsatt ser så omfattende brudd på dyrevelferden to år etter at næringen og Bollestad sist lovte at alle norske griser skulle ha det bra. Det er ikke ønskelig at dyrevernsaktivister skal være de som gir oss bevisene. Jeg tilgir dem likevel, for det viktigste er at forholdene er avdekket.

I tillegg må vi nå gjennomgå regelverket for hold av gris. Vi har bittelitt strengere regler enn i EU, men Norge må ha større ambisjoner enn det. MDG mener tiden er inne for å kreve at bransjen omstilles til å gi griser mulighet for å gå ute. De må få større plass. Det må bli slutt på å stenge purker inne i fikserings-bur. De må få nok strø og stråmateriale. De som steller dyra til daglig må ha god nok kompetanse, på dyras natur, helse, og ikke minst norsk etikk og moral når det kommer til husdyrhold. Dyr skal slippe frykt, stress, smerter, sult og tørst, og de skal få utløp for sine viktigste naturlige behov, som et minimum.

Jeg forventer også at Bollestad stiller seg bak MDGs forslag om å grunnlovsfeste dyrs egenverdi, i solidaritet med våre medskapninger dyra. MDG er foreløpig det eneste partiet på Stortinget som ønsker det. Vi krever også at tilsynet med dyrevelferd skilles ut fra Mattilsynet som et eget Dyretilsyn. Slik vil det være et sunt skille mellom de som skal ta hensyn til næringsinteresser og de som skal passe på dyra.

Griser er like smarte som hunder - likevel godtar vi at grisene behandles på en måte de fleste nordmenn aldri ville tillatt at gjaldt kjæledyrene sine.

Jeg ønsker å være tydelig på at matproduksjon er et samfunnsoppdrag som bøndene utfører på oppdrag fra oss alle. Det er i stor grad samfunnets jag etter rimelig kjøtt som er hovedårsaken til at dyrevelferden blir nedprioritert og volum og effektivitet står i høysetet. Da er det lett å ta snarveier i en hektisk hverdag. MDG heier på norske bønder men vi heier like mye på dyra. Vi må huske at dette dreier seg om de mange tusen enkelt-grisenes ve og el. Vi som forbrukere må være villige til å betale mer for kjøttet, om vi vil at grisene skal få det bedre. Vi som forbrukere har stor makt for hvordan dyrevelferden skal være. Begynn med å etterspørre økologisk og kjøtt fra utegående gris. Så er vi i gang.