I Moss Avis, skriver bedriftsleder Erik Grønner mye om kuer og litt om Moss Havn. Kuer, det har han greie på, men jeg er ikke like imponert når det gjelder byens og næringslivets behov for havn.

Hvor hellig kan en ku bli?

Grønner påstår at nedleggelse av havna kun vil påvirke 12 arbeidsplasser, da vil jeg anbefale han å ta en tur ned i havna og se hvilken aktivitet det er der. Han bør også lese seg litt opp på hvilke avhengigheter det er mellom havn og næringslivet i Mosseregionen. En stor andel av alle containere som kommer inn over Moss Havn går til de store næringslivaktørene i Vestby, et område som det i dag jobber mer enn 1000 Mossinger. En nedleggelse av Moss Havn, vil øke transportkostnadene til alle disse bedriftene, uten at noen av oss kan si hvilke konsekvenser det får på litt lengre sikt. Europris sitt store lager, kom til Moss på grunn av nærhet til havna, og vil sysselsette 250 personer, når det er fullt utbygd. I havneområde og i havnedriften er det sysselsatt mer enn 200 personer. Et bedre estimat er at 1200-1500 personer er indirekte eller direkte avhengig av Moss Havn. Det er mange mennesker og det bidrar til stor verdiskaping i regionen.

Poesi

Grønner fortsetter med litt fri diktning, når han skriver «Det hele startet i 2012 med intensjonsavtalen mellom kommunen og Rom Eiendom om at den framtidige stasjonen og jernbanelinjen skulle ligge langs Værlebukta, med containerhavna og miljøriktig godsspor som et perfekt alibi». Intensjonsavtalen var mellom Moss kommune og ROM Eiendom, bystyre vedtok den enstemmig i 2012. Også de partiene som ønsket seg annen stasjonsplassering enn i Værla støttet altså denne intensjonsavtalen. Den gangen var ikke ROM Eiendom en del av BaneNor, ROM Eiendom kunne derfor ikke skrive avtale om hvor stasjonen skulle ligge.

I en slengkommentar skriver Grønner «Mens utflagging og nedleggelse av arbeidsplasser med veldig mange flere ansatte ikke resulterte i noe annet enn et resignert skuldertrekk….». Grønner forstår sikkert at det er begrenset med verktøy som vi lokalpolitikere har for å redde arbeidsplasser, men at vi kun reagerer med et skuldertrekk når bedrifter blir lagt ned, er en nedlatende og arrogant påstand helt uten rot i virkeligheten. Etter at Peterson ble nedlagt, etablerte Moss kommune, sammen med nabokommunene og Industriforeningen, Mosseregionens næringsutvikling (MNU) som jobber systematisk for å opprette nye arbeidsplasser. Hovedmålsettingen for prosjektet ble definert som å; «Legge til rette for at næringslivet i Mosseregionen generelt, og innenfor utvalgte næringsområder spesielt, får optimale forutsetninger som bidrar til økt konkurransekraft, knoppskyting, etablering av nye virksomheter og innovasjon.» I perioden 2012 til 2018, har MNU fått mer enn 33 millioner kroner til å jobbe med næringslivsrettede tiltak, over 20 millioner er tilskudd fra staten, og 4 millioner fra Fylkeskommunen. Det er kanskje denne satsingen Grønner kaller et skuldertrekk?

Savner logikk

Jeg registrerer at Grønner på den ene siden skal kritisere oss politikere for å kun reagere med et skuldertrekk på nedleggelser, samtidig klandrer han oss for ikke å legge ned havna som bidrar til sysselsetting av 1200-1500 personer. Hvor er logikken i dette?