Debatten rundt fjordkryssing som en erstatning for ferjetrafikken er igjen i gang. Kampen for å slippe den belastende ferjetrafikken har pågått i flere ti-år, men det har vært stillstand fra flere tidligere regjeringer. Endelig har vi nå en regjering som velger å satse på samferdsel og ser på god infrastruktur som en investering for fremtiden og ikke bare en utgift.

Har tatt tak

Regjeringen har tatt tak i utfordringene ferjene gir oss i stedet for kun å prate. Vi har nå en regjering som er villig til tidenes samferdselsinvestering på Østlandet ved å bruke 40-60 milliarder kroner på å bygge en fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold. Det er ikke ofte vi får tilbud om sånne investeringer i Østfold og dette vil være en investering som reduserer trafikkaos, utvider arbeidsmarkedene og bidrar til vekst og trygghet for næringsliv og innbyggere. Det som da er et paradoks er at enkelte miljøfanatikere sprer direkte feilaktig informasjon om hva dette faktisk handler om.

Sier nei til alt

Det har nå kommet en utredning som viser hvilke muligheter man har for en fjordkryssing, men i stedet for å jobbe aktivt med dette, bidra til minst mulig ulemper og størst muligheter, velger dessverre flere av de politiske partiene å sette seg på sidelinjen og si nei til alt, men ja til videre ferjedrift. I praksis sier de faktisk ja til ca. en dobling av trafikken som skal dundre gjennom allerede overbelastede veier uten å ta hensyn til at ferjetrafikken kveler Moss. De har valgt å bedrive en skremselspropaganda der man gir inntrykk av at vi skal ha enorme broer og tunneler gjennom boområder og rekreasjonsområder. Dette er det ingen som ønsker og er heller ikke aktuelt.

En gavepakke vi må si ja til

I motsetning til de andre politiske partiene som sier nei til gavepakken på 40-60 milliarder kroner er Fremskrittspartiet positive til at vi jobber videre med fjordkryssing, både tunnel og bro. Da har vi mulighet til å påvirke trasevalg og sørge for at vi unngår at boområder og fine naturperler blir skadelidende og sist men ikke minst, vi får fjernet ferjetrafikken.
 

Flere har med rette hevdet at Østfold altfor ofte faller i bakevja når store bevilgninger og fordeler skal fordeles. Jeg tror at dette har flere årsaker som bla. at vi har sendt alt for tafatte østfoldinger på Stortinget gjennom mange år. Jeg tror at hvis du spør folk på gaten i Østfold hvem som representerer dem på Stortinget kan de færreste mer enn 1-2 representanter. Dette til tross for at vi har stortingsrepresentanter som har sittet sammenhengende på Stortinget siden 2001. De gangene flere av stortingsrepresentanter er synlige er gjerne når man velger å jobbe imot Østfold sine interesser, som da bla. Svein Roald Hansen og Irene Johansenstemte imot en levedyktig Moss lufthavn Rygge og påla de svært konkurransehemmende rammevilkår.

SAMLESIDE: Les mer om Oslofjordforbindelsen her

Aktiv i prosessen

Jeg er bekymret for at flere av partiene ser ut til å begå en meget stor tabbe som gjør at de 40-60 milliardene regjeringen er villig til å investere i Østfold nå vil gå til Vestlandet der politikere bejubler alle samferdselsinvesteringene de kan få og bidrar aktivt i prosessen for å kunne påvirke hvor de enkelte veiene, broene, tunnelene etc. skal gå sånn at innbyggere og næringsliv får mest mulig nytte av de og sånn at boområder og naturperler i minst mulig grad blir berørt.

Min oppfordring til andre politiske partier er at vi bør stå sammen i kampen mot ferjetrafikken og sørge for at vi får erstattet den med en tunnel og/eller bro, noe som virkelig vil sette Østfold på kartet, skape nye arbeidsplasser, bedre transportmulighetene, bidra til redusert trafikk i og rundt Oslo og Moss.

En ferjefri forbindelse vil også gi mange lokale fordeler, som f.eks. at innbyggere på Jeløy som skal kjøre bil til Oslo da vil kunne kjøre rett ut til E6 med en ny tunnel og dermed spare rundt 15 minutter hver vei til/fra Oslo hver dag. La oss løfte hodet vårt og se på mulighetene, ikke bare utfordringene.

Kan ikke si nei nå

La oss være i front i utviklingen av vår egen by og eget fylke. Da kan vi ikke si nei til tidenes samferdselsinvestering i Østfold, men heller være proaktive og sørge for at vi får det mest mulig som vi selv ønsker for våre innbyggere og næringsliv.

Alternativet er en dobling av ferjer og trafikk gjennom lille Moss sentrum, det ønsker ikke FrP.

Les også: - Hva med Mosseskogen, Frp?