Under besøket inspiserte Solberg det strømproduserende taket til Jeløy kapell. Taket ble tidligere installert under en omfattende rehabilitering ved kirkehuset, og det var kirkevergen Bård Andreas Bårdsen som viste det fram:

– Vi produserer egen strøm, og det ser fint ut. Vi er kjempefornøyde med taket, sier Pedersen og får ros fra Solberg:

– Jeg er overrasket over hvor pent det er.


Vil gi tilskudd til private solcelleanlegg

Med på besøket var også Høyres gruppeleder i kommunestyret, Sissel Rundblad, samt stortingsrepresentant Tage Pettersen. Politikerne ønsker at Moss skal bli en foregangsby innen solceller.

– Vi ønsker en plan for energiprosjekt med solceller på alle offentlige bygg, både under rehabilitering og for nye bygg, sier Sissel Rundblad og peker på at solceller også har blitt installert på den nye ungdomsskolen på Hoppern. Jeløy kirke får også solcelletak i disse dager.

Ett av forslagene som programkomiteen i Moss Høyre vurderer, er å øke tilskuddet støtteordningen Enova gir til privatpersoner som ønsker å bygge solceller på taket sitt. I dag kan private husholdninger få opptil 47.500 kroner ved etablering av solcelleanlegg. Kostnaden på etableringen ligger ifølge Enova på mellom 40.000 til 130.000 kroner.


– En kritikk av Enovas støtteordninger er at det er folk som allerede har god råd som kan benytte seg av den. Hvordan skal en slik støtteordning gagne flere? Er det for eksempel aktuelt å inkludere borettslag? spurte Moss Avis, og fikk svar av den tidligere statsministeren:

Nesten alle miljøtiltak er sosialt urettferdige i den form at de som har råd får støtte. De som hadde råd til å kjøpe elbil fikk støtte, for eksempel. Hvis man skal man skape en transformasjon i samfunnet, må man starte hos de som har råd til å gjøre slike investeringer, svarer Solberg.

Og legger til:

– Derfor kan for eksempel et spleiselag i borettslag være et godt alternativ for å komme seg inn på dette markedet.

Videre peker Tage Pettersen på at man hadde en lignende ordning med støtte til kjøp av rentbrennende ovner i hans tid som ordfører.

– Det var en kjempepopulær ordning som bidro til mindre svevestøv.

– I Bergen forbød de gamle ovner. Det var enda mer urettferdig, la Solberg til og innrømmet at hvem som får støtte i slike ordninger ofte er et dilemma.

– Dette er fremtidens tak

Det er EcoSol, som holder til på Årvoll næringspark som står bak installasjonen av taket på Jeløy kapell. Firmaet selger og installerer solcellepaneler som en integrert del av taket.

– Det er herdet glass med lengre levetid enn betongtakstein. Det er lavt CO₂-avtrykk, vedlikeholdsfritt, og fint å se på. Dette er fremtidens tak, forklarer den daglige lederen.

Daglig leder Jon Ola Pettersen forteller at selskapet har gode tider i vente.

– Ved inngangen av året var vi seks ansatte, til jul er vi nok nærmere 17, sier Pettersen optimistisk.

Mandag benyttet Pettersen også anledningen til å fortelle den tidligere statsministeren og resten, om utfordringene han selv opplever i bransjen. Én av utfordringene han pekte på var regelverket knyttet til gjenskinn, som ifølge Pedersen ikke er et stort problem lenger.

– Reguleringen står i veien for oss på en del steder, spesielt i bynære strøk.

– Det skal vi ta med oss, svarer Solberg.

– Fungerer selv i Bergen

Solberg ser store muligheter i solceller. Hun vil at staten og andre offentlige etater skal se på muligheten for å bruke sine tak til strømproduksjon i større grad.

– Flate betongtak kan brukes til solceller. Man har til og med funnet at solceller fungerer i Bergen, sier den tidligere statsministeren til latter fra de som var til stede.

– Vi kan doble vår energiproduksjon i Norge dersom man bruker mange tak. Det er nok ikke realistisk, men man bør legge til rette for mer solcelleproduksjon. Reguleringen må endres, slik at for eksempel store industribedrifter kan leie ut taket sitt til strømproduksjonen, avslutter Solberg.