Årets trygde- og pensjonsoppgjør er nå gjennomført, og for første gang på 10 år slipper landets pensjonister å bli underregulert med 0,75%. Denne underreguleringen ble innført under Stoltenberg-regjeringen, og det var kun FrP som stemte imot. Siden har FrP kjempet imot denne uverdige behandlingen av landets pensjonister som i mange år har tapt kjøpekraft.

Både før vi kom i regjering, mens vi satt i regjering, og etter vi gikk ut av regjering, har vi blitt nedstemt av SP, AP, H, KrF og de øvrige partiene når vi har foreslått å avskaffe underreguleringen. Vi valgte derfor nylig å gjøre noe utradisjonelt, og vi jobbet frem et kompromissforslag mellom FrP og SV sammen med Pensjonistforbundet.

Da Stortinget behandlet forslaget vårt ble vi nedstemt på vårt forslag om å øke alle pensjoner til minimum å ligge over fattigdomsgrensen. Heldigvis fikk vi presset gjennom en avskaffelse av underreguleringen på 0,75% og sørget for at landets pensjonister skal få regulert sin pensjon med snittet av lønns- og prisveksten. Det at vi fikk gjennom dette har nå båret frukter, så nå vil landets pensjonister endelig få økt sin kjøpekraft.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen uttalte "Endelig et godt trygdeoppgjør" og "et velfortjent løft for landets pensjonister". Jeg er helt enig og er glad for at FrP etter 10 år lang kamp vant gjennom. Men fortsatt gjenstår mange kamper for å sikre mer anstendige pensjoner, og FrP vil fortsette denne kampen.