I Moss Avis torsdag 16. mars 2023, leser vi under overskriften «Kommunen ser en håpefull ende for miljøbomba i Mossesundet»:

Direktør for plan, miljø og teknikk, Torunn Årset, sier videre «Vi synes det er bra at staten kommer på banen. Vi er håpefulle og har store forventninger om at skipet tømmes. Vi har nedprioritert andre miljøoppgaver for å prioritere Nordvard.»

Mitt spørsmål til Torunn Årset og Hanne Tollerud, er: Hvilke miljøoppgaver er nedprioritert ?

Som mangeårig ansatt ved VEAS (Vestfjordens Avløpsselskapet), nå pensjonist, har jeg et glødende engasjement for en ren Oslo-fjord. Med Mosse-sundet som nærmeste nabo, blir jeg stadig minnet på behovet for fokus nettopp på et rent nærmiljø.