Et sjeldent slektstre. Mann og kone gjennom 250 år er samlet på ett brett

– Dette er unikt, sier Kai Sibbern. Hans oldefar og oldemor er blant de 18 familieportrettene som nå henger på veggene i Konventionsgården.