Gå til sidens hovedinnhold

Et sørgelig jubileum: Fortsatt farlig skolevei for mange skoleelever på Nøkkeland

DEBATT

Til høsten kan vi glede oss over at den flotte skolen på Nøkkeland runder 10 år, men i bakgrunnen lurer et annet «jubileum!» som det slett ikke er noen grunn til på glede seg over.

Det er i seg selv klanderverdig at det etableres en stor skole som Nøkkeland, uten at myndighetene tilrettelegger for at alle de små brukerne skal komme seg tryggest mulig fram og tilbake, men når spørsmålet om trygg skolevei fortsatt er uløst 10 år etter at skolen sto ferdig, da snakker vi om et virkelig sørgelig jubileum!

Nordre bydel er et område i vekst, og stadig flere skolebarn skal finne veien fra den nordvestlige delen av Kambo og over til Nøkkeland. Av uforståelige grunner har kommunen lagt opp til at skoleveien skal gå langs den tungt trafikkerte Osloveien, med svære trailere og tankbiler dundrende forbi på vei til eller fra industribedrifter i området. Osloveien er også avlastningsvei for E6, så hvis det inntreffer en hendelse på E6, blir all trafikken derfra sluset inn på Osloveien. Og her syns de ansvarlige i kommunen at det er helt greit at små barn skal ferdes på sin vei til og fra skolen; på smale fortau uten sikring, og med kryssing av Osloveien på fotgjengerfelt i svingen ved Kambo stasjon.

Kambo Vel har flere ganger presset på for å få etablert en trygg og sikker skolevei i god avstand fra trafikken, og i 2016 trodde vi at vi hadde fått et gjennomslag. Da ble det tatt inn i områdeplanen for Kambo at skoleveien skulle følge Marinabakken ned til Kambo Marina, og deretter følge turveien langs Kambobekken/Trolldalsbekken fram til en planløs kryssing av Osloveien.

Geologiske og økonomiske forhold gjorde det dessverre i umulig å realisere en planløs kryssing, men traséen som sådan lå fast, nå med en lysregulert fotgjengerovergang over Osloveien. Siden da har beboerne avventet ferdigstilling av skoleveien i sammenheng med utbyggingen av de nye boligfeltene på Kambo.

I dag ligger turveien langs bekken stort sett klar, men nå har Moss kommune, plutselig og uten noen forutgående dialog med berørte innbyggere eller velforeningen, varslet at de ikke ønsker å brøyte denne planlagte skoleveien om vinteren og at den derfor ikke lenger er aktuell som skolevei.

Nå vil kommunen heller vurdere nye tiltak for myke trafikanter langs Osloveien - en helt uforståelig og uforsvarlig konklusjon. Vil virkelig Moss kommune gamble med skolebarnas sikkerhet for å spare noen usle kroner til vinterbrøyting? Osloveien er totalt uegnet som skolevei, og det finnes altså et mye tryggere alternativ!

I Moss Avis kan vi nå lese at lokale politikere er frustrert, skuffet og irritert over måten SVV har håndtert sykkelveiprosjektet inn til Moss på. Men hvordan står det til i «egen bakgård»? Er det god håndtering at lokalpolitikerne etter 10 år fortsatt ikke har klart å få på plass en trygg skolevei for alle som sogner til Nøkkeland skole? Mange på Kambo er med rette minst like irritert, frustrert og skuffet over lokalpolitikerne som politikerne er over SVV!

Nå må lokalpolitikerne ta tak og sørge for at den planlagte skoleveien langs bekken snarest blir ferdigstilt. Den må få et fast dekke som gir god framkommelighet for gående, syklende, barnevogner og annet.

Og med vinterbrøyting!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.