Gå til sidens hovedinnhold

Et tankekors for statsråden

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jyar Dara og SVV fortsetter å imponere når det gjelder vilje til å finne den beste løsningen for Rv19. I en kronikk mandag 25 november skriver Dara følgende om alt. 5: «Fra eksisterende ferjeleie til Årvollkrysset på E6 ........... Fra ferjeleiet, nord for den nye jernbanestasjonen og i tunnel sørøst for Vansjø mot E6. Det er sannsynligvis mye fjell i traseen og dette er det alternativet med lengst tunnel. ........... scorer bra på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og innfrir målene. Lite konflikt med jordbruk, landskaps-, natur- og friluftslivsverdier og beste alternativet for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Ingen konflikt med havnespor og havneareal. Utfordringen er å finne gode, tekniske løsninger i området ved den nye stasjonen og å sikre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende.»

Frykter ny trafikkmaskin sør for Kransen

Stasjon

Utfordringen er med andre ord den kommende stasjonen på Moss havn! SVVs alternativ 5 er tilnærmet lik veiløsningen som BBM først presenterte i 2018. BBMs hovedmotiv for å presentere Rv19 veitraseen i bergtunnel fra Høienhald til Årvoll var å sikre grunnboringer i området. Disse kunne brukes til å kvalitetssikre Myraalternativet. Dette lykkes vi delvis med og det ble utført grunnboringer rundt Klostergata som viste at Norsk Bane hadde helt rett vedrørende grunnforholdene der.

SVV bekrefter nå at Norsk banes trase fra Klostergata til Årvoll er gjennomførbar for en fire felts vei fordelt på to veitunneler. Vi spør: Hvorfor ikke bruke denne traseen til et dobbeltspor i en bergtunnel som koster en brøkdel av vedtatte dobbeltspor, tilrettelegger for en mye gunstigere stasjonsplassering, og som er kompatibel med planlagte Rv 19 i en bergtunnel fra innfartsveien til kanalen? Som bonus kan stasjonen på Myra kobles til den fremtidige transportkorridoren gjennom åtte-millionerbyen mellom København og Oslo som planlegges med EU-støtte. Slik kan Moss slippe å være endestasjonen for lokaltoget. En reisetid til Oslo på 19 minutter og mulighet for å slippe flyskam og ta tog til mange reisemål i EU står mer i stil med mossingenes ambisjoner!

Ferjeleier i spill: Lover heller ikke tunnel til E6

Trasé

Vi konkluderer: Norsk banes trase (Myraalternativet) er tilnærmet lik BaneNORs fra Sandbukta til Circle K og fra Klostergata og videre til Årvoll er den tilnærmet lik SVVs alternativ 5! Grunnboringer mellom Circle K og Klostergata viser at dette området er som forutsatt av Norsk Bane og støtter BBMs Myraalternativ. En stasjon på Myra kan frigjøre dagens havn i Moss fra både jernbaneskinner, konteinere og Rv19.

Rv 19 og de tre alternativene

La solsiden leve! Støtt BBMs rettssak for å oppheve områdereguleringen, vrak vedtatt dobbeltspor og sats på ferdigstillelse av både Myraalternativet og vedtatt Rv19 innen 2028!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.