Gå til sidens hovedinnhold

Et trygt arbeidsliv med faste stillinger

DEBATT

Solberg regjeringen har i snart åtte år fortalt at midlertidige stillinger og deltid er veien å gå for at flere skal komme fra arbeidsløshet til en plass i arbeidslivet. Spesielt har regjeringen trukket fram dette som løsningen for å få unge inn i arbeidslivet.

Jeg tror ikke på det. Vi trenger trygge og gode fulltidsstillinger. For å ha et godt liv, må vi kunne planlegge for framtida. Vi må vite at vi har ei lønn som vi kan leve av, ikke bare ei lønn noen få uker eller måneder fram i tid. For meg er det ikke godt nok at regjeringen tilbyr vanlige folk å pendle mellom jobb og arbeidsløshet i utrygge jobber. Jeg vil at vanlige folk skal ha trygge og gode fulltids-stillinger.

For at dette skal bli reglen, må vi få ei regjering som har dette som mål. Regjeringen må finne løsninger sammen med partene i arbeidslivet. Regjeringen må sørge for nok lærlingeplasser, erstatte bruk av vikarer med faste heltidsstillinger og øke overføringene til kommunene slik at de har penger til å øke antall heltidsstillinger innenfor helse og omsorg.

Jeg finner svaret på hvordan vi kan nå målet om et trygt arbeidsliv med faste stillinger i Arbeiderpartiets program.

Knut André Johansen
Styremedlem Moss Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken