Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

I bøker, på TV, på Instagram, TikTok og Youtube kommuniserer påvirkerne til oss hvordan et godt liv ser ut, hvilke produkter og tjenester du må bruke for å få ren hud eller en enklere hverdag og hva du ikke kan leve uten. Det som ofte har startet med privatpersoner som blogger fra soverommet, har utviklet seg til en industri som skal selge oss et perfekt liv fylt med hygge og velvære. Influensene er blitt maktaktører med stor evne til å påvirke våre livsvalg.

På grunn av dette ble Sunn fornuft-plakaten lansert i 2016. Den tok sikte på å lage regler for hva påvirkere kan legge ut om egne matvaner, treningsvaner og plastiske operasjoner. Det ble særlig lagt vekt på at påvirkerne ikke skulle skape et dårlig selvbilde blant unge følgere.

Sunn fornuft-plakaten er et godt initiativ, men det var ett tema som manglet: Alkohol. Dette gjenspeiler trolig holdninger i resten av samfunnet. Det er vanskelig å se for seg at noen en kjenner, eller noen som følger en på sosiale medier, har et anstrengt forhold til alkohol. Det er vanskelig å forstå at eget forbruk kan påvirke andre på en negativ måte.

Men det gjør det. Forbudet mot å reklamere for alkohol er ett av de viktigste virkemidlene for å holde alkoholkonsumet nede. De som sliter med alkohol skal ikke eksponeres for det, og informasjon om alkoholholdige drikker skal oppsøkes av forbruker. Alkoholeksponeringen blant påvirkere utfordrer dette regelverket.

Høsten 2020 utførte Retriever en undersøkelse av alkoholeksponering i sosiale medier på vegne av Actis. I løpet av 30 dager fulgte de 20 påvirkere med til sammen 5,9 millioner følgere på Instagram, blogg, Youtube og TikTok. I alt fant de 329 innlegg i perioden som eksponerte alkohol. I alle postene var alkohol plassert i en positiv sammenheng. Ni prosent av disse postene eksponerte også merkevaren, noe som kan være ulovlig.

Dessverre ligger det ingen føringer for hvordan påvirkerne bør forholde seg til å legge ut innhold med alkohol, med mindre de begår direkte lovbrudd. Derfor er det på tide at alkoholdebatten også når påvirkermiljøet. I en undersøkelse NRK gjorde nylig kom det frem at én av ti er bekymret for eget alkoholkonsum og at tre av ti er bekymret for at en venn drikker for mye. Noen av disse følger trolig påvirkere på sosiale medier og kan bli trigget av eksponeringen. Hvem har ansvar for det?

Vi håper det snart kan komme føringer som øker bevisstheten rundt hvordan alkohol blir presentert på sosiale medier. Kanskje det kan bli en del av Sunn fornuft-plakaten, eller kanskje det burde sterke føringer og regler fra annet hold til? Uansett må også påvirkerne vise at det er mulig å hygge seg uten alkohol, og at det er mulig å leve et fullverdig liv uten å drikke.