Ett steg nærmere utbygging i Son sentrum

Apoteket i Son ønsker større lokaler for å kunne utvide produksjonen. Kommunen har sagt ja, og nå er saken sendt videre.