For årets markering har LO i Moss og omegn planlagt både demonstrasjonstog og flaggheising, etter at arrangementet har vært gjennomført over nettet de to siste årene på grunn av koronapandemien.

I år er det LO-sekretær Terje Olsson som står for hovedtalen. Men det vil også være appeller fra Jonatan Gullaksen Wold (AUF), Ellinor Pollen (SU), Elli Elendi (RU) og Matilde Orm (GU). Avslutningsvis synges Internasjonalen, med Moss Ensemble Consensus som forsangere.

Slik blir 1. mai markeringen i Moss:

 • Kl 08:00 Flaggheising ved Rådhuset Moss
 • Kl. 09:00 Korp Øreåsen
 • Kl. 10:00 Korps Ekholt
 • Kl. 10:00 Åpent kontor LO Moss og omegn Kongens gate 17, kaffe og vafler
 • Kl. 10:30 Kulturfrokost på House of Foundation arrangert av SV og Rødt. Tradisjonelt arrangement med underholdning.
 • Kl. 10:30 Frokost på Lagert Pub ved Rygge stasjon, arrangert av Arbeiderpartiet
 • Kl. 11:00 Gudstjeneste Moss Kirke, tekstlesing ved Michael Baker i LO Moss og omegn
 • Kl. 12:15 Bekransing av minnestein for de falne og tale ved Elli Elendi i RU. Sang ved Moss Arbeidersangforening
 • Kl. 12:30 Bekransing av Einar Gerhardsen bauta og tale ved Madeleine Mellum i AUF. Sang ved Moss Arbeidersangforening
 • Kl. 14:00 Demonstrasjonstoget går fra Storebro bort Kongens gate, ned Torggata, gjennom Th. Petersons gate, opp Ibsens gate, Dronningens gate og Kirkegata før det ender opp ved Paviljongen i Kirkeparken.
 • Korps som deltar i toget: Moss og Omegn Janitsjar, Krapfoss Hornorkester og Dundre damene.
 • Kl. 16:00 Felles arrangement på HOF, kaffe og kaker Arbeiderquiz.