Stor pågang hos nytt lekeland i ferieukene

Eventyrfabrikken i Vestby har kun vært i drift i noen uker, men går allerede så det suser. Høye besøkstall gir også positive ringvirkninger på næringslivet i nabolaget.