At staten påtar seg å dekke kostnader til oppløsning av fylker og/eller kommuner definerer mange som at oppløsningen derved er «gratis». Vår nye finansminister skal nå lage nye penger som utelukkende kan brukes til oppløsning av fylker og/eller kommuner. For, det hadde sikkert ikke vært mulig å bruke disse hundrevis av millioner til noe mer fornuftig..?

Mange lokalpolitikere får derved vann på reverseringsmølla. «Kjør på – dette er jo gratis!» Men, noen av oss lurer på hva de over 10 000 ansatte i Viken synes om dette. De har nå gjennom flere år jobbet med å etablere en ny organisasjon. Nye og større fagmiljøer. Mange har sikkert byttet arbeidsplass fysisk. Kanskje noen til og med har flyttet privat for å komme nærmere ny arbeidsplass. Hva mener disse om reverseringen? De røde partiene fremstår som arbeidernes og de ansattes forsvarer ved enhver endring og omorganisering. Det være seg nye skiftplaner, nye organisasjonskart, endring av fysisk arbeidssted, opp- eller nedbemanning etc. Har de røde tatt med de ansatte på råd også i denne saken? Eller er det så viktig at avstanden fra den ene enden av fylket til den andre blir mindre enn i dag at det trumfer arbeidsmiljøet? Det hadde vært fint å få et konkret svar fra «noen»: Er de ansatte spurt? Er de enig i reverseringen av Viken?

Jørn Ramberg

Høyrepolitiker i Moss