Det vises til møte i Miljøløftet 25. april der temaet bla var Kanalbroa og tiltak, trafikken og hvordan løse dette. Undertegnede var tilstede som publikum og registrerte at ordfører Tollerud tenkte høyt rundt egne reisevaner og ga uttrykk for at hun sikkert kunne sykle til jobb et par ganger i uken.

Det er bra ordfører og om flere tenker som deg vil vi redusere lett 30 prosent av turene med bil. Nå er situasjonen den at Kanalbroa synger på siste verset, vi har diskutert ekstra bro som bør på plass av flere grunner. En av disse er hensynet til fremkommelighet for blålysetatene.Vi har diskutert i årevis, , blålyslederne toer sine hender, det gjør og politikerne. Du også Tollerud. Den dagen en katastrofe skjer på øya og Kanalbroa er sperra, så skal noen stilles til ansvar.

Folks vaner må nå legges om permanent. En bro som den i Nesparken som kom på plass i løpet av 5 måneder koster noen titalls millioner å skaffe på plass nord for Kanalbroa.

Idag ser vi nye filer på broa, det som skjer er nødvendig og alle de som mener å behøve bil til en hver forflytning er nødt til nå lå øfte i lag. Videre må Helgerødgaten få sitt kollektivfelt ila et år.

Tiden er inne nå, ingen vei tilbake og som øverste politiske leder i byen hviler det et ekstra ansvar på deg ordfører.