– Programmering har fått en tydelig plass i de nye læreplanene som tas i bruk til høsten. Mange skoleeiere har derfor tatt initiativ til å heve programmeringskompetansen til lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Midlene kommer fra den femårige satsingen «Den teknologiske skolesekken», som har som mål å gi elever kunnskap om, og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering.

– Dette tilskuddet bidrar til at de får det utstyret de trenger for å drive undervisning, sier Melby.

Totalt deles det denne gang ut midler til en sum på over 20 millioner kroner.

Læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring fornyes fra høsten. Det er et mål at alle elever skal få kjennskap til hvordan teknologi og ulike programmer fungerer og spiller sammen gjennom opplæringen, står det videre i pressemeldingen.

– Det er gledelig at så mange søker, og at så mange skoleeiere er i gang med kompetanseheving innen programmering. Vi ser også at mange som ikke har vært kvalifisert tidligere, har søkt på nytt - og at mange av disse nå får støtte, sier Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet, i meldingen.