– Dette er fantastisk bra. En gladnyhet for Sykehuset Østfold, sier Andreas Stensvold til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han er forsker, overlege og sjef for kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, og nå er sykehuset blitt tildelt i underkant av fem millioner kroner fra Kreftforeningen - til bruk på kliniske studier på kreft. Dette opplyste Kreftforeningen torsdag.

– Dette er veldig bra. Disse pengene gjør at vi kan kjøre enda flere studier på kreftavdelingen. Dette er også penger som skal være rettet inn mot pasienter, så dette vil løfte kreftomsorgen i Østfold, sier Stensvold videre.

Bosted avgjør i stor grad hvilke kreftpasienter som får delta i kliniske studier, og for å utjevne denne uakseptable ulikheten gir Kreftforeningen nå 25 millioner kroner til mindre sykehus, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

– Slik vil vi bidra til at studier blir en integrert del av all klinisk praksis i hele Norge, sier distriktsleder Trine Hveem i Vestfold og Østfold etter beslutningen om å støtte prosjekter ved Sykehuset Østfold, Vestfold, Møre og Romsdal, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssykehus.

De fem helseforetakene mottar hver mellom fire og fem millioner kroner fra Kreftforeningen.

Målgruppen i utlysningen var mindre sykehus med behov for, og ambisjoner om, å trappe opp satsingen på kliniske studier på kreft, opplyses det i en pressemelding.

I begrunnelsen heter det at Sykehuset Østfold har en god strategi for å forbedre infrastrukturen og kapasiteten for kliniske studier. Sykehuset har klare planer for hvordan de skal videreføre aktivitetene etter at støtteperioden er over.

– Midlene skal ikke gå til et klinisk forskningsprosjekt, men skal være med å legge til rette for flere kliniske studier innenfor flere kreftformer, sier Trine Hveem.

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier. Ved å delta i slike studier får pasientene tilgang til nye medisiner som i beste fall blir en del av det offentlige tilbudet 6-7 år senere. I tillegg får helsepersonell økt kunnskap om legemidler og ny behandling, skriver Kreftforeningen.