Fra mandag 2. september vil Statens vegvesen kontrollere beltebruk i busser over hele landet. Gebyret for å ikke bruke belte er 1500 kroner.

– I vår sjekket vi over 13.000 busspassasjerer. Nå er vi på veien igjen, og håper ikke å måtte skrive ut et eneste gebyr. Med beltet festet har du marginene på din side, både for deg selv og ikke minst de du reiser sammen med. En kropp i fart kan få enorm kraft, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er aldersgruppen 16-29 år som er verstingene når det kommer til mangelfull beltebruk. Der velger kun halvparten å bruke beltet.

– Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags frisone for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser. Det er på høy tid å ta de gode betelvanene vi har i bilen med inn i bussen, sier Lutnæs.

Årsaken til den laven bruken oppgir folket at er sammensatte. For en del handler det om gammel vane og behov for påminnelser. For de yngste kan det i stor grad handle om sosiale normer. For en av to unge i alderen 16-29 år, som har svart på undersøkelsen til Statens vegvesen, mener at det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss.

– Når vi reiser kollektivt har vi også et ansvar for dem vi reiser sammen med. Belte er en enkel konstruksjon som har reddet mange liv, sier Lutnæs.