Gå til sidens hovedinnhold

Fast i klikkleira i Moss

Leserbrev

Kunne noen Please minne meg om hvorfor jernbanen på død og liv MÅ innom havna?

Jeg husker at det var noen argumenter for dette for mange år siden, men hva er hovedgrunnen i dag? Og er dette fortsatt KRITISK, selv i lys av nye kvikkleire-funn på toppen av de ekstreme kostnadsoverskridelser?

Nå som vi alle har sett de fryktelige konsekvensene av kvikkleire på Gjerdrum - er det fortsatt like viktig å til de grader utfordre skjebnen i Moss? Er det MULIG å justere traséen for å unngå akkurat det mest utsatte området? Hvis det ER mulig, hvorfor ikke revurdere? Hvis vi ser for oss at det verst tenkelige skjer - hva vil i ettertid forklaringen være på hvorfor de ansvarlige IKKE snudde, selv etter tragedien på Gjerdrum og etter nye funn av større kvikkleireområder der banen skal gå?

Kan vi NÅ ta en Time-Out, tenke på nytt, tenke helhetlig, kreve at både jernbane OG RV19 løses? Eller MÅ banen gå der den er planlagt, på død og liv?

Vi har alle hørt at et bilde er verdt mer enn tusen ord. Vel, et bilde som snakker mengder til meg var en illustrasjon fra Bane NOR av denne berømmelige «kulverten» som i følge planene skal så til de grader prege hele Kransen området.

Jeg blir sjokkert over å se hva for et stort sår som er planlagt for å kunne realisere denne svingen nedenom havna. Se på retningen banen tar, sammenlignet med den veien toget går i dag. Omtrent 90 grader feil vei, østover heller enn nordover? Og se på den enorme gropa som må graves og støpes for å få til denne svingen? Svingen i Moss - er det der Bane NOR setter seg fast sammen med kommuneledelsen, tilsynelatende uten gode argumenter?

HVORFOR MÅ TOGET PÅ DØD OG LIV SVINGE INNOM HAVNA?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.