Gå til sidens hovedinnhold

«Feil hvis Råde kommune må ta alle ulempene»

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane Nor vil i løpet av januar måned komme med sin anbefaling til hvor tog-parkering for Moss stasjon bør ligge. Råde kommunen ønsker ikke en slik tog parkering velkommen.

LES OGSÅ: Togparkeringen nærmer seg statlig tvang

Før jul la Bane Nor frem sin vurdering av ikke-prisgitte konsekvenser (landskapsbilde, friluftsliv, kulturarv, naturresurser etc.), for de frem ulike alternativene. I følge denne vurderingen ble alternativene i Råde kommune rangert på 3,4 og 5 plass. Det vil si minst egnet i henholdt til ikke-prisgitte konsekvenser. Bane Nor skal nå i tillegg vurdere kostander og tog tekniske konsekvenser.

Ugunstig

Tog-parkeringen skal betjene lokaltogene fra Moss stasjon. De tre alternativene i Råde kommune ligger mellom 12 og 13,5 km fra Moss stasjon. Den tomtogkjøringen som dette medfører er ikke gunstig hverken fra et miljø, kostandsperspektiv eller trafikk på Intercity linjen. I tillegg vil kostnaden med å anlegge tilførselsveier og annen infrastruktur være høy siden det er langt fra tettbebygde områder. Områdene i Råde er rike på kulturminner, og konservatorer i Viken har påpekt at potensialet for ytterligere funn er stort. Det vil derfor bli stilt krav om arkeologiske utgravninger som både vil ta tid og koster penger.

LES OGSÅ: Når det skal bygges hensettingsanlegg, så må dette være fremtidsrettet

I disse dager jobber Råde kommune med kommuneplanen 2020-2030. Når planen skal vedtas er det nok med stor sannsynlighet at de 3 områdene i Råde sees på som fremtidige viktige boområder siden det har nærhet til Karlshus og at det ligger på fjell. Det kan i denne utbyggingen tas hensyn til kulturminner siden boligområdene ikke er så rigid som en bygging av spor og hensetningsanlegg er.

Tenk annerledes

Det er vår oppfatning at det er muligheter for å tenke annerledes med hensetningsanlegget. Ved at man i løpet av noen år kan få fire Intercity (IC) tog i timen som passerer Moss i rushen, og to tog i timen ellers så vil de fleste i Moss velge IC når de skal til og fra Oslo. Da blir behovet for lokaltog fra Moss stasjon vesentlig redusert. Dette må inn som et viktig moment når man skal planlegge et hensetningsanlegg for fremtiden.

LES OGSÅ: Nå henger ekspropriasjonsspøkelset over fire kommuner: Togparkering med statlig tvang

Råde kommune har stor forståelse for at togene trenger parkering og vedlikehold på natta, men det blir feil hvis Råde kommune må ta alle ulempene ved en forbedring av jernbanetilbudet i nabokommunen. Vi mener at Råde kommune tar ansvar ved at vi skal ta imot mengder av steinmasser fra byggingen av jernbanen i Moss.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.