Gå til sidens hovedinnhold

Feilaktige og grove anklager mot NGI

DEBATT

I et debattinnlegg i Moss Avis 1. februar insinuerer Arild Johnsen at NGIs prosjektering er årsaken til skredet i Gjerdrum. Det er en grov påstand å komme med før årsaken er klarlagt. I tillegg kommer Johnsen med en rekke feilaktige påstander mot NGI knyttet til skredet i Gjerdrum.

I etterkant av skredet hevder Johnsen at NGI er "vurdert som inhabile i den videre oppfølgingen og rådgivning. Derfor ble NVE som myndighet engasjert som rådgivere til politiets redningsledelse og koplet inn i rassaken med sine geologer".

Det er riktig at det er NVE som har det overordnede ansvaret for forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skred. I Gjerdrum er det derfor NVE som gir faglige råd til politi, kommune og statsforvalter. Sammen med Multiconsult har NGI utført grunnundersøkelser i Gjerdrum og gitt våre faglige råd til NVE.

NGI har hatt en rolle i flere faser av utbyggingen av Nystulia boligfelt i Gjerdrum i perioden 2003-2008. Vi har vært geoteknisk rådgiver og har gitt anbefalinger om sikringstiltak, basert på den kunnskap, metoder og i henhold til regelverk som var tilgjengelig på den tiden.

Skredkatastrofen i Gjerdrum er en nasjonal tragedie. Som en aktør i saken, og som et uavhengig forskningsinstitutt innenfor geoteknikk, er det viktig for oss at gjennomgangen blir bred og belyser så mange sider av saken som mulig. En ekstern ekspertgruppe vil gå grundig gjennom mulige årsaker til ulykken. En slik gjennomgang er i tråd med NGIs ønsker. 6. januar sendte vi et brev til Olje- og energidepartementet og ba om en slik bred og uavhengig gjennomgang av skredet.

Vi som jobber med kartlegging og risikohåndtering i områder med kvikkleire ser fram til gjennomgangen. Vi er åpne for å ta lærdom av skredet i Gjerdrum og forbedre kunnskapsgrunnlag, regelverk og retningslinjer, ansvarsforhold og metoder.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.