Felles front mot togparkeringen på Halmstad

– Om vi ikke klarer å stoppe togparkeringen på Halmstad, så vil vi i hvert fall sammen og med én stemme presse på for å gjøre ulempene minst mulig for lokalsamfunnet.