Gå til sidens hovedinnhold

Felleskjøpet stanser salg av mineralgjødsel, bøndene frykter for matproduksjonen

På grunn av sterk prisvekst og et uforutsigbart internasjonalt marked vil ikke Felleskjøpet Agri selge mineralgjødsel inntil videre.

Felleskjøpet viser til at de globale gjødselprisene har steget kraftig i takt med sterk etterspørsel i det internasjonale gjødselmarkedet og økte råvarepriser, skriver Nationen.

Økte gasspriser har blant annet ført til at ammoniakkproduksjonen i Europa har falt kraftig. Samtidig varsler Kina at de vil begrense produksjon og eksport av fosfor fram til midten av 2022.

Fram mot nyttår vil Felleskjøpet Agri konsentrere seg om å levere gjødsel de har solgt. Salget vil bli gjenopptatt når pris- og produksjonssituasjonen har stabilisert seg.

Yara har varslet at det er krevende å levere til det norske markedet i tide, og derfor ser de seg nødt til å ta større kontroll over vareflyten i Norge framover. Selskapet så seg nødt til å redusere produksjonen av ammoniakk med rundt 40 prosent i Europa i september.

Frykter for matproduksjonen

Bondelaget frykter at Felleskjøpets varslede stans i salget av mineralgjødsel vil ha negativ innvirkning på matproduksjonen.

– Dette er en dramatisk situasjon som jeg ikke kan se at vi har opplevd tidligere, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til NRK.

På grunn av sterk prisvekst og et uforutsigbart internasjonalt marked vil ikke Felleskjøpet Agri selge mineralgjødsel inntil videre, kunngjorde de overfor Nationen onsdag.

– Det skaper en uforutsigbarhet for matproduksjonen både i Norge og andre land. Det har potensial i seg for å gi negative konsekvenser for matproduksjonen, sier Gimming.

Han legger imidlertid til at det er lenge til vekstsesongen, og at det er usikkert hva som vil skje fram i tid.

Kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet sier det er umulig for Felleskjøpet å selge en vare de ikke vet hva de vil måtte betale for fremover i tid.

Han mener imidlertid at bøndene ikke trenger å frykte for vekstsesongen.

– Vi har fått forsikringer fra vår hovedleverandør Yara om at de har ambisjoner om å oppfylle sine forpliktelser overfor det norske markedet inn mot våren 2022, sier han.

Kommentarer til denne saken