Jeg har med stor interesse lest stortingsrepresentant Tage Pettersens kronikk av 2. februar der han etterlyser ambisjoner på vegne av Moss. Jeg blir imidlertid bekymret når mosseregionens dyktige stortingsrepresentant fortsatt tygger gammel grøt. Han etterlyser gode løsninger på problemene med RV19 gjennom Moss. Jeg hadde håpet at Pettersen hadde fått et vidsyn større enn RV19 etter flytting til Løvebakken.

For litt siden skrev statsviter Gunnar Listerud fra Våler på samme kronikkplass om hvor få som var interessert i å få fjernet både ferjen og RV19 fra Moss, og få startet et prosjekt med en bru over fjorden for å binde Østfold og Vestfold sammen. Han hevder at brua over Oslofjorden må komme. Jeg er enig med Listerud i det, men jeg synes likevel at også dette er smalsynt tankegang. Bakgrunnen er at vi snart er den del av Viken. Geografisk sentrum i Viken vil ligge på en akse mellom Drammen og Ski. Det er derfor, etter min mening, på tide å flytte Norges travleste veikryss ut av Moss.

 Men jeg er enig med Listerud i at målet for alle Mossinger må være å få fjernet ferjetrafikken over fjorden en gang for alle, og på den måten få lagt RV19-problemet dødt. Ingen kan forsvare å bruke 4–5 milliarder på å ruste opp en veistump på noen kilometer gjennom Moss sentrum. Og mens resten av Norge skriker etter ferjefrie forbindelser, sitter vi i Moss og vil ha flere ferjer, mere trafikk og flere biler, slik at de kan ta det siste strupetak på den vakre byen vår. I dag går det kanskje åtte store bilferjer over Oslofjorden. Snart blir de elektriske. Da kan de effektivisere og doble antallet ferjer, tenker mange. I dag er det allerede om lag 5000 kjøretøy pr. døgn, levert på kaien i Moss. Med flere ferjer blir det snart det dobbelte, og etter det, det tredobbelte antall kjøretøy. Det holder ikke å lage en ny RV9 gjennom Moss til 4–5 milliarder kroner, hvis den allerede om 10 år har for liten kapasitet.

Det er som Listerud skriver. Tanken om en bru er ikke ny. Statens vegvesen har for mer enn 30 år siden fastslått at en fast veiforbindelse over fjorden er både teknisk og økonomisk gjennomførbart. Den gang ville en bru ha hatt betydelige samfunnsmessige fordeler. Det er gjennomført en rekke nye utredninger i saken. I 2007 bifalt Stortinget enstemmig to forslag om å utrede en Oslofjord-forbindelse, men daværende samferdselsminister var svært negativ til vedtaket, og initiativet døde hen.

Jeg registrerer at både Tage Pettersen og Gunnar Listerud oppfordrer oss til å tenke nytt. Men etter min mening tenker heller ikke de nytt nok. Listerud skriver i sin kronikk i Moss Avis den 6. februar 2019 om kombinert jernbane/veibro fra Horten til Moss/Rygge, som skal bidra til en revolusjonering av infrastrukturen rundt Oslofjorden. Jeg sier nei takk. Vi trenger ikke Norges største og travleste veikryss, og ferjesamband plassert midt i indrefileten av Nye Moss kommune. Vi trenger verken ferjer, bru eller RV19 i Nye Moss.

Vi klarte å tenke nytt da vi laget Viken, en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud. Det er bra. Nå gjelder det å tenke nytt i Moss også. Ikke minst er det viktig for dem som sitter på Stortinget og representerer deg og meg. Sentrum for trafikken mellom Vestfold til Østfold må ikke være Moss. Sentrum i nye Viken ligger på en akse mellom Drammen og Ski. Vestby kommune er definert som å være en del av nye Stor-Oslo. Det er slik trafikkbildet i fremtiden også må bli. Når Tage Pettersen og alle de andre som snart alle tilhører region Viken, skal tenke vei og baneutvikling i Norges mest trafikkerte landsdel, må målet være å finne ut hvordan trafikken kan legges utenom Oslo sentrum, utenom hovedstaden, om du skal nord, sør eller øst, vest. Men samtidig må trafikken legges utenfor mindre bysentrum som for eksempel Moss.

Slik jeg ser det må Norges travleste veikryss flyttes til en akse mellom Vestby og Ski. Her møtes E6 sørfra og E18 østfra. Her kan også E18 sørfra, samt E134, E16 og RV7 vestfra kobles på, med en bru over Sande-bukta og Drammensfjorden og en hengetunnel eller rørbru under Oslofjorden. Tunnelen må legges mellom Filtvet på Hurumlandet, til et sted mellom Kjøvangen og Hvitsten på østsiden av Oslofjorden. Denne forbindes med en ny E6 nordover fra Vestby kommune via Ytre Enebakk og langs vestsiden av Øyeren, styres med det langt utenfor landets hovedstad og andre sentrumskjerner.

Vi trenger ikke ferjene, og de veifarende trenger verken ferjene eller Moss. Moss er ikke, og skal heller ikke være, et trafikalt knutepunkt i Norge i fremtiden. Det aller viktigste er å få etablert en effektiv stamvei fra sør mot nord, og vis-a-vis, som går utenom Stor-Oslo og bykjerner. I stedet for å ruste opp RV120 mellom Moss og Elvestad, bør E18 fra Sørlandet bindes med E18 fra Ørje med en ny oppgradert vei mellom Vestby til Krogstad, over Kroer. Og fra Krogstad ledes den nye E6 nordover langs Øyeren og styres ut på Kløfta.

Se på Drammen by. Husker du hvordan den så ut tidligere? Den kan på mange måter minne om Moss sentrum i dag. Men hva ble Drammen etter at Staten tok ansvar og flyttet E18 på bru i utkanten av byen? Fra å være landets mest skitne og stygge by, fremstår Drammen i dag som en av de flotteste byene i Norge. Elvebyen. Slik kan også Moss bli. Sommerbyen ved Oslofjorden, hvis vi sammen starter kampen om å flytte Norges største og travleste ferjesamband og veikryss fra Mosseregionen, til utkanten av nye Stor-Oslo.

Mitt budskap til de vi har gitt vår stemme til å representere deg og meg på Stortinget er: Utfordringen er ikke å tenke hvordan løse ny RV19 gjennom Moss, men hvordan bli kvitt ferjene over fjorden, og på den måten også bli kvitt hele RV19-problematikken. Ferjene vil hvis ikke, for alltid kneble byen vår og forhindre enhver byutvidelse og byfornyelse av den flotte byen vår. Moss er og blir solskinnsbyen i Norge. Kanskje Norges aller vakreste by, hvis vi får tilbake infrastrukturen som byen engang var tuftet på; en småby ved Oslofjordens bredd, med Skagerak og Europa like ved.