Moss er i en rivende utvikling med tanke på hvor det bygges leiligheter, og med tanke på hvor sentrum flytter seg. Men solsiden av Moss, ferjekaia, riksvei 19, konteinerhavna og steinulla sperrer for hva Moss kunne ha fått.

Derfor er det utrolig at man legger en stor togstasjon i samme område, i byens flotteste strandkant.

For 30 år siden kunne jeg kanskje forstått motivet for å legge en stasjon der, men ikke i dag. I tillegg sies det at løsningen er med tanke på et 100-årsperspektiv.

Umoderne løsning

Hvilket perspektiv? Løsningen er tilrettelagt for en svunnen tid, og ikke for et moderne samfunn med gode kollektivløsninger. Løsningen som politikerne har fremtvunget er i høyeste grad gårsdagens løsning og vel så det. Og på toppen av det hele er løsningen ødeleggende for en ny riksvei 19.

Faren nå er at veien blir liggende der den er, og det samme gjelder ferjene. Hadde man fått stasjonen et annet sted, f.eks. fulgt BB’s løsning, så hadde det vært plass for en helt annen utvikling av et fantastisk havneområde. En slik utvikling ville gi langt flere arbeidsplasser enn de som er der i dag, og en svært attraktiv by å komme til. Slik det er nå så dør sentrum av byen ut. Det er mange tegn som tyder på det allerede.

Nye sentrum blir Peterson-området og Høyda. Konteinerhavna og stasjonen blir liggende igjen som en død øy, men kunne blitt et yrende sentrum med en annen og fremtidsrettet løsning.