Gå til sidens hovedinnhold

Fikk utbetalt 144.617 Nav-kroner mer enn han skulle ha

En nå 65 år gammel mann er dømt for grovt bedrageri mot Nav. I løpet av en periode på drøye ni måneder mottak han 144.617 kroner han ikke hadde krav på etter å ha levert inn uriktige meldekort.

For abonnenter

Etter endt arbeidsforhold i et renholdsfirma meldte mannen seg arbeidsledig og mottok all nødvendig informasjon fra Nav. Mannen krysset av for at han hadde lest informasjonen og bekreftet at han hadde forstått hvordan han skulle forholde seg til meldekortene som skulle sendes inn annenhver uke.

Etter en stund fikk den nå 65 år gamle mannen en 30 prosent stilling som renholder for et firma og jobbet i tillegg til dette som tilkallingsvikar for et annet firma.

Litt senere ble stillingen på 30 prosent utvidet til 55 prosent og mannen hadde nå en fast stillingsprosent som tilsvarte 20,52 arbeidstimer pr. uke.

Nav-sjekk

29. april 2019 sendte Nav forespørsel til mannens to arbeidsgivere om hans arbeidsforhold og hans arbeidstimer. Av svarene fremgikk det at han hadde arbeidet flere arbeidstimer enn det som var oppført i meldekortene og Nav stanset utbetalingen av dagpenger 17. juni 2019.

Da rettssaken mot mannen ble gjennomført 13. august erkjente 65-åringen de faktiske forholdene i tiltalen, men nektet for at han hadde handlet med forsett, altså at han bevisst hadde forsøkt å lure Nav for penger.

Mannen forklarte blant annet at arbeidet mye raskere enn hva man hadde forventet og førte opp timer etter det. Brukte han én time på en konkret jobb så var det den tiden han ført opp på meldekortene og ikke det antall timer han fikk betalt for ut ifra stillingsprosenten. Timene han arbeidet som tilkallingsvikar hadde han konsekvent ikke ført opp da dette ikke dreide seg om fast arbeid.

Uenighet

En oppsummering for perioden viste at mannen kun hadde ført opp 238 av 1125,5 arbeidede timer.

Underveis i rettssaken innrømte han at han ikke hadde lest informasjonen han hadde fått fra Nav om hvordan meldekortene skulle fylles ut og hvilket grunnlag som skulle legges til grunn.

Da Søndre Østfold tingrett, avdeling Moss, skulle bestemme straffen for den 65 år gamle mannen delte dommeren seg i et flertall og et mindretall.

Må i fengsel

Dommerfullmektig Vilde Buttedal Cuni, som administrerte rettssaken og hennes ene meddommer mente at mannen hadde handlet med forsett og dermed var klar over at han utførte et bedrageri, mens mindretallet, den siste meddommeren, mente at det ikke var fullt ut bevist at mannen var bevisst på handlingen sin.

Under dissens ble dermed mannen fengsel i 30 dager.

Frem til dommen ble avsagt 18. august i år har mannen betalt tilbake rundt en tredjedel av beløpet han har bedratt Nav for.

Moss Avis er ikke kjent med om mannen har anket avgjørelsen.