– Det er viktig at skolen henger med på digitaliseringen, og dette avhenger mye av gode digitale verktøy, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han tirsdag besøkte Skooler i Moss.

På besøket fortalte daglig leder Tor Ove Henriksen om Skooler og deres satsing på å skape en digital plattform som samler flere digitale verktøy og informasjon på ett og samme sted.

Må ha med foreldrene

– Korona har vist hvor viktig det er med gode digitale verktøy som er brukervennlige for både lærere, elever og foreldre, sa Sanner til Moss Avis.

Ofte klarer elver å sette seg inn i nye digitale verktøy raskere enn både lærere og foreldre. Å lage noe som taler til alle de tre brukergruppene er derfor et av Skoolers fokusområder.

– Vi må ha med både lærere og foreldre på digitaliseringen. Foreldrene har mye å si for om barna lykkes på skolen, sa Henriksen.

Skooler fokuserer derfor på å samle informasjon og verktøy på ett sted, og jobber mye med brukervennlighet. Skooler er per i dag spredt litt rundt i landet og brukes i dag av 35% av landets grunnskoler.

Saken fortsetter under bildet.

Mye læring i lek

– Er det noe ved dette store fokuset på digitalisering som du ser på utfordrende?

– Det er veldig viktig at man bruker de digitale verktøyene som et verktøy for læring, ikke som et mål i seg selv, svarer Sanner.

Han er tydelig på at det ikke er noe poeng i å bruke digitale plattformer i skolen for å lære elevene å bruke iPad eller PC, men at disse digitale verktøyene kan bidra med mer variert og tilpasset underving.

– Jeg mener det er viktig at skolen legger stor vekt på kritisk tenkning og digital dømmekraft, presiserer Sanner.

Han peker på både fake news og de unges daglige bruk av digitale verktøy, og understreket at det er viktig at skolene implementerer dette i undervisningen.

– Når de unge googler er det viktig at de kan stille kritiske spørsmål til det som dukker opp på skjermen, hva som er greit å dele i egne kanaler og hvor man skal trå varsomt, utdyper han.

Læring og undervisning gjennom spill og digitale plattformer er i vinden og har flere ganger vist at læringen oppleves både mer morsom og engasjerende for elevene når det forgår mer på deres premisser.

Sanner er enig i at elevene lærer mye gjennom spill og data, og at undervisning på denne måten dessuten gjør at elevene tar til seg kunnskap og læring raskere.

– Samtidig gir dette helt klart en større utfordring til lærerne, men jeg er veldig imponert over hvordan de har tatt digitale verktøy i bruk under koronakrisen, avrunder finansministeren.