Denne uken starter nærmere 41 000 elever med sin videregående utdanning. Til alle de som nå begynner vil jeg si: gratulerer og lykke til. Det er en spennende, utfordrende og morsom tid dere har foran dere.

Å gjennomføre videregående utdanning er noe av det viktigste man kan gjøre for å sikre at man får en fast og varig tilknytning til arbeidslivet i voksen alder. Og muligheten til å ha en jobb er tett knyttet til muligheten for et godt liv. De foreløpige inntakstallene viser at flere har kommet inn på primært ønsket utdanningsprogram i år enn på samme tidspunkt i fjor; 91,6 prosent mot 89,6 prosent totalt for alle tre årskullene. For videregående trinn 1 er tilsvarende tall 83,9 prosent mot 80,2 på samme tid i fjor.

Og kanskje enda viktigere: færre elever står nå uten tilbud om skoleplass. I fjor på denne tiden stod totalt 949 søkere med ungdomsrett uten skoleplass mens det i år er 677 som fortsatt venter på en skoleplass. Den største nedgangen er på videregående trinn 1 der 155 søkere er uten tilbud nå, mens det var 459 på samme tid i fjor.

Jo flere som gjennomfører videregående utdanning, jo bedre. Dette er bakgrunnen for at fylkesrådet innførte nærskoleprinsippet. Nærskoleprinsippet gir alle elever et bedre grunnlag for å fullføre videregående utdanning, enn det et rent karakterbasert opptak gjør. Nærskoleprinsippet bidrar også til å sikre en desentralisert skole og tilbudsstruktur, den bidrar til å utjevne karakterforskjeller på skolene og tar hensyn til elevers reisevei. Denne ordningen gir altså ikke bare bedre muligheter for flere elever, men bidrar også til å opprettholde et bedre skoletilbud over hele Viken. Samtidig er nærskoleprinsippet en ny ordning, så vi vil høste erfaring fra dette inntaket og gjøre forbedringer i ordninger der det er behov for det.

Det forventes økt elevvekst i Viken i årene som kommer. Mange kan derfor oppleve at nåløyet for inntak på enkelte skoler har vært noe trangt i år. Dette knytter seg til økt behov for bygging og oppussing av skolebygg. Dette er grunnen til at fylkesrådet valgt å investere 12,3 milliarder kroner i skolebygg. Den ambisiøse investeringsplanen inneholder til sammen 27 ulike prosjekter, og skaper over 3000 flere elevplasser de neste ti årene.

Situasjonen vil blir bedre etter hvert som vi bygger ut flere skoler. Dette gjelder spesielt på Romerike og i Asker og Bærum. Men flere og bedre skolebygg gjør at vi sikrer et godt skoletilbud over hele regionen, fra Hemsedal til Halden.