– Oppfyller man ikke vilkårene i opplæringsloven, er man ikke en kvalifisert lærer, mener Tommy Andre Christensen.

Han er Utdanningsforbundets leder i Moss, og er bekymret for at flere av dem som jobber i grunnskolen i dag er såkalt ukvalifiserte.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall, har 70 prosent av lærere i grunnskolen i Moss en lærerutdanning, mens 7,9 prosent har en pedagogisk utdanning.

**Se faktaboks lenger ned i saken om hvordan dette måles**

Samtidig har 22,1 prosent av de ansatte verken pedagogisk utdanning eller annen høyere utdanning, viser SSB-tallene for Moss kommune fra i fjor. Det er ikke bra, mener Christensen.

– Vi ser at søkertallene til lærerutdanningene over tid går nedover. Dette kombinert med at 6,5 millioner timer gjennomføres av ansatte uten godkjent lærerutdanning på landsbasis, gjør meg bekymret.

– Går utover undervisningen

Han viser videre til SSBs statistikk i 2018, hvor det kommer fram at 15 prosent av alle som jobber i lærerstillinger i barneskolen og ungdomsskolen i landet egentlig ikke er lærere.

– Opplæringsloven er tydelig på at den som skal tilsettes i undervisningsstilling i grunnskole og videregående skal ha relevant faglig og pedagogisk utdanning. Dette er i utgangspunktet et minstekrav.

I tillegg har opplæringsloven krav til antall studiepoeng i enkelte fag, som engelsk, matte og norsk, som må være til stede for å være kvalifisert lærer, poengterer han.

– Det at 22,1 prosent ikke har pedagogisk utdanning, er et gedigent problem. Det går ut over undervisningen til elevene, som ikke får opplæringen de har krav på, mener lederen.

Søke løsninger sammen

Rett før studiestart hadde 23 lærerutdanningssteder i Norge fortsatt ledige studieplasser, viste tall fra Samordna opptak tirsdag i forrige uke. Samtidig har Utdanningsforbundet fått tilbakemeldinger fra arbeidsplasstillitsvalgte og rektorer om at det vanskelig å rekruttere lærere til å undervise på de laveste trinnene, men også delvis imellom- og ungdomsskolen.

– Ettersom færre velger læreryrket, bør man ikke da vise hensyn til relevant arbeidserfaring eller annen utdanning for å fylle klasserommene?

– Man fyller ikke opp operasjonsrommet med allmennleger fordi man mangler hjernekirurger, svarer Christensen og fortsetter:

– Man svekker ikke kravet til utdanning fordi man ikke får rekruttert kvalifisert personale. Partene i arbeidslivet må anerkjenne utfordringen og søke løsninger sammen.

(Saken fortsetter under bildet)


Han mener bakgrunnen for rekrutteringsvanskene er sammensatt, videre at bruken av ukvalifiserte i undervisningen skjuler det reelle rekrutteringsbehovet. Dette vil ikke bli mindre før skoler eller kommuner er bevisste på hvem man tilsetter, mener lederen.

– Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS), politikere og arbeidsgiver må innrømme at bakdøra til lærerstillinger står på vidt gap.

– Hvorfor er det viktig med kvalifiserte lærere?

– Lærerutdanningen er en krevende utdanning hvor man får; endrings- og utviklingskompetanse, fag-, pedagogisk-, didaktisk,- relasjonell,- og profesjonsetisk kompetanse.

Rift om kvalifiserte lærere

Silje Hobbel, direktør for kultur, oppvekst og aktivitet i Moss kommune, sier at Moss – som resten av landet – erfarer at det er rift om kvalifiserte lærere. Likevel har ikke Moss hatt vesentlige problemer med rekrutteringen, hevder hun.

Samtidig mener hun bildet er komplekst og påpeker at i SSB-statistikken måles lærere på en annen måte enn hvordan det telles i grunnskolen, gjennom Grunnskolenes innrapporteringssystem (GSI).

Blant annet blir vikarer regnet med på forskjellig vis. Hos SSB måles antall lærere fremfor antall årsverk og antall lærere, og det er ulike datainnsamlingsmetoder.

– Hvis man sammenligner SSB-tallene fra Moss kommune med tall fra andre kommuner, så er ikke tallet i Moss uvanlig høyt, sier hun og legger til etter en sjekk på 20 andre tilfeldige kommuner ligger flere på samme nivå.

– GSI-tallene for Moss viser at for skoleåret 2019/2020 at det av 446 lærerårsverk var 5,6 årsverk som ikke fylte kompetansekravene – altså 1,26 prosent.

– Utfordring på landsbasis

Det at tallene viser ulik prosent er ikke spesielt for Moss kommune, ifølge direktøren. Hennes oppfatning at GSI gir gode styringsdata på kommunenivå, samtidig er viktig å være klar over innholdet i SSB-statistikken og informasjonen statistikken gir, mener hun.

– Dette er ikke et unikt problem i mosseskolen, dette er en utfordring på landsbasis. GSI viser at 98,7 prosent av fast ansatte lærere i Moss har alt på plass, og vi jobber hele tiden med å skaffe kvalifiserte vikarer.

(Saken fortsetter under bildet)

– Hvordan ser kommunen på dette med at en andel ikke har godkjent lærerutdanning i mosseskolene? Og hva er årsaken?

– For andre år på rad synker søkertallene til lærerutdanningen, og i år uteksamineres ikke en eneste grunnskolelærer som følge av endring til krav om mastergrad for alle nyutdannede. Dette har bidratt til at det er færre nyutdannede lærere i år.

– Dette betyr ikke at det ikke er utdannet nok lærere. Problemet er at for få av dem jobber i skoleverket. Hele 40.000 med lærerutdanning jobber andre steder enn i skole, legger Hobbel til og viser til ferske SSB-tall.

– Hvordan jobber kommunen med dette i mosseskolene?

– Hvert år sender vi lærere på videreutdanning for å tilfredsstille kravene til undervisningskompetanse i fag. I tillegg har Moss kommune et samarbeid med Høgskolen i Østfold, der høgskolen etterutdanner lærere fra alle skolene.

Systematisk rekrutteringsarbeid

Hun opplyser videre at kommunen er opptatt av å beholde lærerne i jobben sin og jobber for at alle skal ha et godt arbeidsmiljø og trives med oppgavene. I tillegg er kommunen opptatt av kompetanseheving, kvalitet i opplæringen og jobber for å tilrettelegge for etter- og videreutdanning.

– Dette betyr at vi må ha kvalifiserte lærere i alle våre skoler. Mange ulike tiltak kan bidra til at flere med lærerutdanning velger å begynne og fortsette som lærere. Dette krever et systematisk rekrutteringsarbeid – nasjonalt, regionalt og lokalt, mener hun.

Les også

Det henger ikke på greip å avskilte lærere i en lærerkrise