Flere ledere i nye Moss enn i gamle Moss og Rygge til sammen

Nye Moss kommune har totalt flere ledere enn i de to gamle kommunene til sammen. Men på toppnivå har antall ledere gått ned.