Hogne Hongset er selverklært vindkraftmotstander, og hevder at vi ikke trenger mer vindkraft i dette landet. Det ene av to hovedargumenter for det er at det nå eksporteres 15 000 GWh i «normalår». Det andre argumentet er at oppgradering av vannkraftverk «kan gi store mengder ny produksjon».

Ved Solbergfossen, Kykkelsrud, Vamma og Sarpsfossen i Glomma er det nå relativt nye kraftstasjoner ved sidene av gamle, så her er vel mulighetene for oppgradering «oppbrukt».

I tidsrom med flom ledes fortsatt mye vann utenom disse 4 store kraftverkene i Østfold; men det trengs noe større regulering av Mjøsa og eventuelt andre sjøer oppe i vassdraget, for å kunne bruke noe mer av vannet i Glomma til kraftproduksjon her.

Etter skadeflommen Vesleofsen i 1995 ble det planlagt tilleggs-regulering av Mjøsa og Storsjøen i Rendalen; men de prosjektene ble stanset av vassdragsforvaltere i fylkene Hedmark og Oppland: De prioriterte «klassisk» naturvern i «sine» fylker, foran noe større produksjon av vinterkraft i Østfold og bedre flom-sikring av byen Lillestrøm i Akershus.

Dette året er det rekordstore differanser mellom kraftprisene i Tyskland og i Storbritannia, og den i Norge: Hvis de grove sjøkablene som nå legges mellom Norge og disse landene hadde vært klare for bruk nå, så ville det også vært temmelig stor eksport av kraft fra Norge til disse landene.

Det er meningen at disse kablene også skal brukes til import av vindkraft fra disse landene, i tidsrom med så sterk vind at det blir overproduksjon av vindkraft der. Mye tyder på at disse tidsrommene blir korte, sammenlignet med tidsrommene med eksport av norsk kraft. Da vil disse kablene fungere mest som «eksportkabler», og som det vil de svekke kraftbalansen i Norge.

De andre landene ved Nordsjøen har kuttet store CO2-utslipp, med å legge om fra kullkraft til gasskraft og etter hvert også vindkraft. Norge har ikke den muligheten, men vi har bidratt til utslippskuttene i Nordsjø-området med å skaffe mye naturgass.

Eksemplet Danmark viser at vi kan bidra mye også til omlegging til vindkraft, med vannkraft som «back up» for tidsrom med svak vind. Da blir det vel nødvendig å produsere noe mer vindkraft på vestkysten i Norge, for å erstatte vannkraft som eksporteres: Særlig når det er svak vind på annen side av Nordsjøen, og sterk vind på Vestlandet.

LES OGSÅ:

Energi: Myter om vindkraft

Samfunnsnyttig vindkraft?

Om vindkraft og myter: Jo, det er mulig å finne en balanse mellom utbygging av fornybar energi og naturvern

Kraftjubileet – ett år etter!

Dagens vindkraftpolitikk er utdatert og feilslått

Nå må politikerne holde vindkraftløftet

Østfold Energi med tiårets beste resultat