Arbeidsledigheten i Norge er rekordlav, likevel står nesten 6000 unge mennesker i Østfold utenfor arbeidslivet. Dette er mennesker som potensielt har et langt yrkesaktivt liv foran seg, og det er stort tap både for dem selv og for samfunnet hvis ikke de får benyttet sine ressurser. Målet er at regjeringens nye ungdomsgaranti skal hjelpe så mange som mulig av disse ungdommene inn i arbeidslivet så fort som mulig. Alle som kan og vil jobbe skal få muligheten til det.

I 2021 var det ifølge Statistisk sentralbyrå nesten 6000 personer imellom 15 og 29 år i Østfoldkommunene som var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Ungdomsgarantien skal få flere av disse ut i arbeid, og sikre at unge som trenger hjelp til det skal få tidlig og tett oppfølging så lenge det er nødvendig. For å få til dette skal det ansettes flere veiledere som skal følge opp unge. Samtidig som ungdomsveilederne skal få styrket sin kompetanse. Færre ungdommer per veileder vil gjøre det mulig med tettere og mer systematisk oppfølging. Alle ungdommer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet vil få en fast kontaktperson, som skal hjelpe dem med å komme i kontakt med ulike aktører og instanser. Undersøkelser viser at tett individuell oppfølging er svært viktig for å lykkes med å få unge i jobb eller utdanning. Derfor ønsker regjeringen at enda flere skal få mulighet til å benytte dette tilbudet.

Utdanning er også avgjørende for å få opp sysselsettingen i den unge befolkningen. Derfor er det viktig at alle som ønsker å utdanne seg skal få muligheten til det. I Norge i dag er det over 4000 ungdommer som ønsker å fullføre videregående opplæring, men som ikke får muligheten til det fordi de ikke får læreplassen de trenger. Regjeringen ønsker å skape flere læreplasser slik at flere unge kan få muligheten til å fullføre videregående med fag- eller svennebrev, og innta et arbeidsliv som har et stort og økende behov for fagutdannede.

Å få unge inn i arbeid og utdanning er noe regjeringen prioriterer. Dette ser man i statsbudsjettet for 2023, hvor der er satt av store summer til tiltak som skal bidra til nettopp dette. Ungdomsgarantien, flere læreplasser og muligheter til fagbrev, samt en opptrappingsplan for psykisk helse, er bare noe av som skal sørge for at flere unge får den oppfølgingen og støtten de trenger for å komme seg i jobb.

Ungdommen er en ressurs som vi som samfunn må benytte oss av. Jeg tror at ved å gi de unge tilbud om tidligere og tettere oppfølging, og ved å gjøre det mulig for flere å fullføre videregående opplæring, vil vi få en større andel av denne befolkningsgruppen inn i arbeidslivet. 6000 unge Østfoldinger står utenfor arbeidslivet. Nå er det på tide at vi slipper dem inn.