Samtidig vurderes det om testingen skal utvides til å gjelde barneskoler og barnehager også.

I denne ukens risikovurdering fra kommuneoverlegene kommer det fram at det de siste to ukene har vært flest nye tilfeller i aldersgruppene 10–19 år. Av 70 smittetilfeller er 21 påvist i denne aldersgruppen. I aldersgruppen 0–9 år er det påvist 15 nye smittetilfeller.

Det er 17 registrerte smittede i aldersgruppen 30–39 år.

Blant de smittede de siste to ukene hadde 16 personer fått første dose, mens fem er fullvaksinert.

Testing ved vgs. fra denne uken

Allerede denne uken starter Moss kommune med ukentlig koronatesting ved videregående skoler. Det samme skjer ved ungdomsskoler fra neste uke.

– Vi husker alle hvor mye fram og tilbake det ble, og hvor oppstykket skolegangen ble, for barn og ungdom som plutselig måtte i karantene. Det skapte en vanskelig situasjon for elevene, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Han forklarer at de vil innføre jevnlig koronatesting for å holde skolene åpne på grønt nivå.

– Hvis vi tester jevnlig, vil vi oppdage smittetilfeller før elevene vet det selv og før de smitter andre.

Testingen vil foregå ved at elevene får utdelt hver sin pose med to hurtigtester hjem. Ungdomsskoleelevene skal teste seg på tirsdager og fredager, mens elever ved videregående skole skal teste seg på mandager og torsdag. Dersom testen er negativ, kan elevene gå på skolen som normalt.

Som nevnt vurderes det også om slik jevnlig testing skal innføres i barnehage og barneskole, men det er ikke nødvendig i skrivende stund.

– Så lenge det er lite smitte i disse aldersgruppene, er det ikke forholdsmessig å teste disse barna, sier Krogshus.

Nakstad: – Massetesting ikke nødvendig

Onsdag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG at massetesting ikke er nødvendig ved alle skoler.

– Det ser ut som noen kommuner nå tror at de er anbefalt å teste alle elever hver uke. Det er i så fall en misforståelse. Bare ved skoler som har så mye smittespredning at testing av nærkontakter blir umulig, anbefaler vi regelmessig testing av alle elevene. Det er aktuelt for eksempel ved en del skoler i de største byene akkurat nå, sier han til VG.

Krogshus forteller at de har fått klare føringer fra FHI for når de bør sette i gang med ukentlig testing. Dersom antall smittetilfeller er over en viss terskelverdi per 100.000, styrker det begrunnelsen for at man bør teste ukentlig, forklarer han.

– I Moss er vi over denne terskelverdien og vi tester i tråd med retningslinjene til FHI.

Etter sommerferien er det et testregime som er blitt praktisert i barnehager og skoler. Ved bekreftet smitte, blir nærkontakter testet med hurtigtester flere ganger og ved negativt svar, har de sluppet karantene. Slik testing fortsetter i barnehager og barneskoler.

LES OGSÅ: Nye koronarutiner ved skolestart – unntak for smittekarantene

– Den jevnlige testingen ved ungdomsskoler og videregående skoler er for å slippe at samme elev kan være i opptil flere testregimer. En og samme elev kan være utsatt for smitte fordi en i klassen er smittet, samtidig kan det være en smittet i valgfagsklassen og i håndballgruppa. Det er slitsomt å forholde seg til så mange testregimer samtidig. Hvis vi heller kan teste to ganger i uken, slipper vi dette testregimet, sier Krogshus.

Ifølge Krogshus vil kommunen holde på med denne testingen så lenge det er nødvendig for å holde skolene på grønt nivå.

– Blant elever på videregående skole blir flere og flere fullvaksinerte og da er det færre som inngår i ukentlig testing. Etter hvert er håpet at man ikke trenger å gjøre det på vgs.-elever.