Avstanden til beslutningene øker. Tiden er inne for å gi vanlige folk mer makt over beslutningene som tas. Det gjør SV i praksis.

Makt og innflytelse flyttes stadig lengre vekk fra vanlige folk. Østfold er tvangssammenslått av høyreregjeringa med Akershus og Buskerud. Dermed er også fylkespolitikken sentralisert til Bærum, hvor fylkestinget skal rå over 1,2 millioner innbyggere. Klart vanlige østfoldinger får mindre å si da. Samtidig samles også mer rikdom på færre hender. Det betyr også at makt over samfunnet sentraliseres. Og vanlige folk opplever at avstanden til Stortinget er lang, og at politikerne ikke lytter.

Hva kaller vi det her? Jo, avmakt. Og avmakt er farlig, det er det motsatte av et sterkt folkestyre der vanlige mennesker kan påvirke samfunnet rundt seg. Nå er tiden inne for å møte den økende avmakten med å gi folk mer direkte innflytelse over politikken. En ting er å oppheve tvangssammenslåingen av Viken, det vil SV, men vi vil også gå lengre.

Vi gir vanlige folk mer innflytelse i praksis. Vi skal lage et eget Østfoldprogram med de ti viktigste sakene for østfoldingene som jeg skal løfte i valgkampen og kjempe for på Stortinget. Det programmet vil vi lage utfra det vanlige folk, organisasjoner og bedrifter i Østfold er opptatt av. Alle, ikke bare de som reiser på SVs landsmøte i slutten av April, skal kunne foreslå saker, forslag og innspill til oss. Så ser hva vi hva som virkelig rører seg blant folk og lager vårt program på bakgrunn av det.

Derfor er dette en invitasjon til akkurat deg som leser dette. Send oss ditt forslag! Enten det er å verne et skogsområde i nærheten, å øke barnetrygda for å få ned barnefattigdommen i Østfold eller at Norge skal bli med på FNs forbud mot atomvåpen – vi vil høre det! Eposten min er fao@stortinget.no, den er åpen for ditt forslag, og du finner et nettskjema på sidene våre som også kan brukes.

Folkestyret må utvides, flere må få være med og ta beslutningene. Demokratiet kan ikke bare gjelde ved stemmeurnene hvert fjerde år, men hver dag. For SV gjelder det hele veien til både Stortinget og regjeringskontorene. Jeg har fremma grunnlovsforslag om at vanlige folk kan reise saker til Stortinget eller til folkeavstemning med nok underskrifter. Det er konkrete, nye veier for folk til å sette dagsorden og få politikerne til å lytte. Stortinget ville måtte behandle en sak hvis nok underskrifter er samla, og med enda flere underskrifter vil folket kunne si sin mening om saken gjennom en folkeavstemning også.

I tillegg skal SV la alle våre medlemmer få muligheten til å bestemme om vi skal gå i regjering eller ikke etter valget. Det skal ikke bare være opp til partiledelsen om en ny regjeringsavtale er god nok for oss, nei et flertall av medlemmene våre må mene det gjennom uravstemning.

Det er ingen naturlov som sier at makta stadig skal flyttes lengre unna folk. Vi kan gjøre noe med det både gjennom politikk og i praksis selv. Det gjør SV. Bruk muligheten.