Flytter virksomheten til Råde. Har investert 22 mill. kr i tomt og produksjonslokale

Felgteknikk Norge har investert 22 millioner kroner i tomt og et splitter nytt produksjonslokale på Åkebergmosen i Råde.