Fagbrev er nå mer etterspurt enn mastergrad. 6 av 10 bedrifter i NHOs kompetansebarometer oppgir at de har behov for folk med yrkesfagutdanning.

For industrifylket Østfold er det viktig for verdiskapingen at flere elever velger yrkesfag. Vi må alle bli flinkere til å løfte frem alt det positive med yrkesfagene. Du kommer deg tidlig ut i arbeid, man slipper store studielån, du får lære deg et fag, lønnen er ofte bra og du har mulighet til å starte din egen bedrift hvis du står på.

Kombinasjonen av dyktige realister og fagarbeidere har sørget for den velstanden folk flest har i dag. Verdiskaping er umulig uten gode yrkesutdannelser. For FrP er det viktig å få løftet frem yrkesstolthet, og at fag- og svennebrev skal få den statusen det fortjener.

I det praktiske og verdiskapende arbeidslivet er yrkesfagene etterspurt. Derfor må vi både opprette flere skoleplasser på yrkesfag, og sørge for at elevene får lærlingplasser. Å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser vil bidra til flere lærlingplasser og økt verdiskaping.