– Jeg vil beklager til de pendlerne som ble forespeilet et tilbud og har fått et dårligere tilbud i en periode til vi er oppe og går igjen, sier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund.

Det omfattende prosjektet har kostet staten 37 milliarder kroner og skulle korte inn reisetiden betydelig for tusenvis av pendlere på strekningen Ski-Oslo.

Men åtte dager etter åpningen i desember måtte hele banen stenges ned på grunn av trøbbel med det elektriske anlegget.

– Vi jobber etter en tidsplan hvor vi skal være i drift igjen fra 1. februar. Selvfølgelig beklager vi at de ikke fikk det tilbudet de var forespeilet, sier Frimannslund.

Godkjent etter ekspertvurdering

Han innkalte torsdag til en pressekonferanse for å redegjøre for hvordan det går med problemene på prestisjeprosjektet.

I forkant hadde Bane Nor varslet at de skulle offentliggjøre en mye omtalt rapport fra Norconsult på pressekonferansen, men dette er blitt utsatt til fredag.

I rapporten ble det stilt spørsmål ved den tekniske løsningen som ble valgt, og som senere har skapt trøbbel.

– Ut ifra det som står i rapporten, har vi kommet med et par tiltak. Blant annet at vi måtte måle litt ekstra i driftsfasen, sier Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein.

Etter en vurdering internt i Bane Nor, og sammen med Norconsult, konkluderte man med at løsningen kunne brukes.

– Konklusjonen var at dette var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk, sier Borenstein.

Alvorlig situasjon

Bane Nor opplyser at de vil bruke januar måned til å avdekke og rette opp feil på Follobanen, slik at togene kan gå som normalt fra februar.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon, sier Frimannslund.

Bane Nor jobber nå kontinuerlig med å avdekke feil og mangler.

– Det vil si at vi i løpet av januar skal være ferdig med det arbeidet vi gjør, inklusive testing, slik at vi igjen kan sette trafikk på nettet.