Kirkeparken skole gir ikke elevene sine gyldig fravær for å delta i klimademonstrasjonen i Oslo den 22. mars. Med andre ord begrenser Kirkeparken videregående skole tale friheten til elevene sine.

Ifølge Rektor ved Kirkeparken (Moss Avis, 14 mars) er det Viken (den nye fylkeskommunen) som har begrenset talefriheten til våre elever.

Klimaforskere har i 50 år spådd at menneskeskapte karbongasser vil føre til økte temperaturer, stigende havnivåer og mer ekstremvær. Mektige interessegrupper har i 50 år fornektet vitenskapen. Publikum har i 50 år vært usikre på om hvem de skal høre på. Nå skjer det som klimaforskerne har varslet! Stigende nivå i temperatur og hav og et økende antall kraftige orkaner bekrefter hva klimaforskerne har sagt i 50 år, at vi vil møte en verdensomspennende klimakatastrofe. Nesten samtlige klimaforskere mener at om vi ikke snur nå vil vi sette i gang ustoppelige prosesser som vil forverre situasjonen drastisk. Til tross for det alvorlige varselet fra vitenskapen har Viken bestemt at de er villig til å svekke den akademiske fremtiden til de engasjerte ungdommene som fredelig demonstrerer mot miljøødeleggende atferd. Elevene vil bli straffet med anmerkninger for ugyldig fravær dersom de deltar på demonstrasjonen i Oslo den 22. mars. Denne taktikken går imot det norske demokratiets sterke verdier og tradisjoner. Det Viken egentlig sier er at de vil straffe engasjerte ungdommer og belønne ungdom som ikke er samfunnsengasjerte.

Viken fremstår som å være mer opptatt av å beskytte den politiske og økonomiske dagsorden enn de er av å beskytte ungdommens fremtid. De vil ikke høre på hva disse modige ungdommene har å si. I praksis begrenser Viken talefriheten til våre ungdommer.

Det er tydelig at Viken handler mot bedre viten, som så mange voksne i dagens samfunn. Mange voksne nedsnakker våre modige klimaungdommers engasjement. Mange voksne mennesker er mer fokusert på sin egen nærmeste fremtid enn på sine barn og barnebarns fremtid.

Klimaungdommen har rett. Klimaklokken er slagen midnatt og Askepott danser fortsatt. Fortryllelsen er brutt. Kjolen er igjen blitt til filler. Men Askepott bare danser og danser. Fristen har gått ut, og alle kan se det – utenom Askepott. Slik er det også med dem som begrenser klimaungdommens talerett og de som fornekter klimaforskningen. Klokken er slagen!

Våre modige klimaungdommer fortjener vår støtte, ikke anmerkninger. For all vår fremtids skyld søker ungdommen å dyrke en bedre jord. Hør på ungdommen.