– Foreldretrenere fungerer bra i 99 av 100 tilfeller

– Fotballen trenger både engasjerte foreldretrenere og engasjerte foreldre. Og klare og tydelige klubber.