Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår å fjerne bommer og bilavgifter – men det er en liten hake...

Artikkelen er over 2 år gammel

En fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) foreslår å fjerne både bilavgifter og bompenger.

Det vil vi tro lyder som søt musikk i manges ører. Bilavgiftene er jo relativt heftige her hjemme og antall bomstasjoner har økt jevnt og trutt de siste årene.

Det som TØI nå foreslår, er å erstatte både bompenger, avgifter på drivstoff, veiavgiften, vektårsavgiften og ferjebilletter. Det gjør de i en 93 sider tykk rapport.

De foreslår heller veiprising. Som de mener kan være et mer rettferdig prinsipp. Man betaler altså for bruken av veien og for det man kjører, som en avgift per kjørte kilometer.

Det snakkes om fra ca. 20 øre per kilometer i grisgrendte strøk. Mens det i de større byene kan komme opp i 4 – 5 kroner per kilometer, i rushtiden.

Påpeker flere fordeler

TØI mener det nye systemet vil innebære betydelige fordeler i forhold til dagens systemer. Forutsatt at det tilpasses etter det de kaller samfunnsøkonomiske prinsipper.

De beskriver selv rapporten om veiprising som et «trippel Kinderegg» som oppfyller ni ulike «ønsker» på en gang.

Disse er som følger:

■ Høyere grad av rettferdig fordeling av avgifter.

■ Stabile og høye offentlige inntekter.

■ Lavere utslipp av skadelige klimagasser.

■ Renere luft, særlig i byene.

■ Bedre framkommelighet.

■ Mindre slitasje på veinettet.

■ Bedre lønnsomhet i veiinvesteringer.

■ Større regionale arbeidsmarkeder.

■ Bedre konkurransevilkår i alle sektorer i alle byregioner.

Tekniske utfordringer

Dagens tankegang om at bilistene må betale for hva det faktisk kostet å bygge veien, bør legges død, ifølge rapporten fra TØI. Til gjengjeld må den som faktisk bruker veien og dermed potensielt påfører andre ulemper i form av utslipp, støv, støy etc. betale for nettopp det.

Dette er en liten revolusjon for dieselmotoren.

Derfor går forslaget ut på at på alle offentlige veier og for alle motorkjøretøyer, skal det innkreves en kilometeravgift som nevnt over.

Denne avgiften kan/bør varieres i forhold hvor stor ulempe den enkelte biltur og det enkelte kjøretøy påfører samfunnet. For eksempel må de som forurenser mest, eller kjører når belastningen på veien er størst, betale mest.

TØIs forslag innebærer betydelige tekniske utfordringer for korrekt innkreving av kilometeravgift for hvert enkelt kjøretøy. Etter det vi erfarer foreligger det ikke noe system for dette ennå.

Men diskusjonene for og mot dette forslaget, som om det blir vedtatt, vil føre til betydelige avgiftsendringer, vil vi høre mer om i tiden som kommer. Enn så lenge er det bare et forslag. Men se ikke bort fra et dette en dag kan bli en realitet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.