Jonas Gahr Støre sier Høyre er besatt av formueskatten. Ja, og med god grunn vil jeg si.

Jeg vil at eieren av den lokale puben, eller den hyggelige eldre damen som driver kafé i sentrum skal få ansette flere. Det er vi helt avhengig av - for det er rekordmange nordmenn uten jobb. Dessuten vil det for de ansatte på den lokale puben være god folkehelse om de kunne jobbet litt færre natt-til-lørdags vakter. Ungdom kunne fått sin første arbeidsplass på kafeen til fru Nilsen, der de tilegnet seg arbeidserfaring, som de siden dro nytte av når de skulle ut i jobbjungelen etter studiene sine. Jeg blir glad når min generasjon vil ta over familiegårdene sine, og forvalte flere hundre år med historie, og jeg skulle ønske at det største problemet de møtte var skeive gulv og trekkfulle loft. Det er dessverre en ting som ødelegger for våre tre helter – formueskatten.

Formueskatten er Norges minst rettferdige skatt, for den rammer de med dårligst evne til å betale den hardest. Den hindrer verdiskapning, både i de store byene men også i distriktene. Formueskatten gjør at det er mer lønnsomt å eie norske arbeidsplasser fra utlandet, enn fra Norge, og den tvinger norskeide bedrifter som går med underskudd til å tappe bedriften for kapitla for å betale utbytte slik at eieren kan betale formueskatten.

Når Ola og Kari tar over familiegården, så følger det i veldig mange tilfeller skog, jorder og anleggsmaskiner med på lasset. Ola og Kari, burde berømmes for å flytte tilbake til sitt hjemsted for å forvalte jord, skog og dyreliv. I stedet kan det hende at de må selge alt, for å betale en skatteregning. For det er hele poenget formueskatten skattlegger ikke harde cash, som kan trekkes fra en konto. Den skattlegger verdier. Det vil si at Ola og Kari må finne penger for å betale for de verdiene de besitter. Det ender i verstefall med at de må selge gården.

Norge trenger flere i arbeid. Det skal være lett og ansette i Norge - både for fru Nilsen som baker kake og koker kaffe og vannhullet der blide gutter og jenter drikker øl og forteller skrøner. De har ikke råd til å ansette nye medarbeidere, fordi pengen som skulle gått til lønn og arbeidsgiveravgift for disse slukes av skattevesen, fordi de eier lokalet sitt.

Så når Jonas og Arbeiderpartiet snakker om at Høyre er besatt av formueskatten, så sier jeg at det har vi god grunn til. Formueskatten hemmer verdiskapning, og slår uheldig ut. Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet velger å fokusere på de absolutt rikeste, og at et fåtall kommer til å bli nullskatteytere om formueskatten fjernes. Det virker som de ikke er klar over at det finnes andre, gode løsninger for beskatning – for eksempel utbytteskatt.